Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräfta – konfirmationen är en bekräftelse på dopet, att få säga ja till att fortsätta fundera kring livets stora frågor, att fortsätta äventyret i trons värld.

Är du inte döpt så gör det inget, du kan börja ändå och döpas under resans gång.

Vem är du? Vad längtar du efter?

Gud, kärlek, musik, gemenskap…. Allt ryms i en konfirmandtid. Den är som ett äventyr in i dina innersta tankar och funderingar, en resa du delar med andra, med Gud och kyrka. Här får du fundera över sådant som är viktigt i livet – liv och död, kärlek och vänskap, glädje och sorg, död och liv, Gud och Jesus.

De 24 äventyrens konfirmation

Vill du prova saker du tidigare inte har gjort och samtidigt konfirmeras i 870-åriga Lunds domkyrka? Under året i De 24 äventyren får du följa med på en resa från universums kant rakt in i djupet av ditt eget hjärta.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Varje söndag kl 13 och 15 och alla andra dagar kl 12 och 15, året runt, samlas människor från hela världen för att se de tre kungarna hylla Jesusbarnet med sina gåvor. Välkommen du också! #lundsdomkyrka #lundcathedral #lund #hallalund #astronomiskauret #horologiummirabilelundense #visitlund
  • Grattis! Idag den 15 augusti är det Domkyrkans grundläggningsdag! Det kan man fira genom att titta på Kyrkospelet Någon som du kl 12 eller gå på en guidad visning kl 13 om Andreas Sunesen som var ärkebiskop på 1200-talet. Välkomna! #lund #lundsdomkyrka #lundcathedral #kulturarv #kulturarvet #svenskakyrkan
  • Världens vackraste krypta. Hur ljuset skiftar under dagen... 👌#svenskakyrkan #kulturarvet #crypt #medieval #visistlund #visitsweden #lundsdomkyrka #lundcathedral
  • Kom ihåg denna morgon - ty den var HELT vindstilla. Extremt ovanligt i Lund. #visitsweden #lundsdomkyrka #lundcathedral #svenskakyrkan #vistlund #visitskane