Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräfta – konfirmationen är en bekräftelse på dopet, att få säga ja till att fortsätta fundera kring livets stora frågor, att fortsätta äventyret i trons värld.

Är du inte döpt så gör det inget, du kan börja ändå och döpas under resans gång.

Vem är du? Vad längtar du efter?

Gud, kärlek, musik, gemenskap…. Allt ryms i en konfirmandtid. Den är som ett äventyr in i dina innersta tankar och funderingar, en resa du delar med andra, med Gud och kyrka. Här får du fundera över sådant som är viktigt i livet – liv och död, kärlek och vänskap, glädje och sorg, död och liv, Gud och Jesus.

De 24 äventyrens konfirmation

Vill du prova saker du tidigare inte har gjort och samtidigt konfirmeras i 870-åriga Lunds domkyrka? Under året i De 24 äventyren får du följa med på en resa från universums kant rakt in i djupet av ditt eget hjärta.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Årets påsknattsmässa avslutas under klar stjärnhimmel och med glada rop. Kristus är uppstånden! Glad påsk!
  • Ännu en liten tid är graven stilla... men snart bryter ljuset fram. Snart stiger solen strålande i sång om kärlekens och livets seger över passivitet och död. Snart kan vi ropa; Ja han är sannerligen uppstånden! #påsk #svenskakyrkan #påsknatt #uppståndelse
  • Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Idag ber vi för de som drabbats av ensamhet eller övergivenhet. Gud du som delat vår vilsenhet och förstår vår hemlöshet vaka med oss och vandra vid vår sida. Amen
  • Det närmar sig. Välkommen att fira Skärtorsdagsmässa i Lunds domkyrka 18.30. Därefter är domkyrkan öppen för tyst bön. Sankt Thomas katolska församling firar mässa i domkyrkan 15.30. Gud, du som gav oss nattvarden som en kärlekens måltid till åminnelse av din sons offer, låt oss finna liv och kraft i detta mysterium så att vi kan fördjupa vårt förbund med dig och vår gemenskap och tjänst för varandra. Amen #skärtorsdag #svenskakyrkan #lund