Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräfta – konfirmationen är en bekräftelse på dopet, att få säga ja till att fortsätta fundera kring livets stora frågor, att fortsätta äventyret i trons värld.

Är du inte döpt så gör det inget, du kan börja ändå och döpas under resans gång.

Vem är du? Vad längtar du efter?

Gud, kärlek, musik, gemenskap…. Allt ryms i en konfirmandtid. Den är som ett äventyr in i dina innersta tankar och funderingar, en resa du delar med andra, med Gud och kyrka. Här får du fundera över sådant som är viktigt i livet – liv och död, kärlek och vänskap, glädje och sorg, död och liv, Gud och Jesus.

De 24 äventyrens konfirmation

Vill du prova saker du tidigare inte har gjort och samtidigt konfirmeras i 900-åriga Lunds domkyrka? Under året i De 24 äventyren får du följa med på en resa från universums kant rakt in i djupet av ditt eget hjärta.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Fredagens Facebookandakt han bytt plats - till Domkyrkans södra kapell. Präst: Lisa Svensson. Välkommen in i vår digitala gemenskap!
  • Naturen står för färgprakten i dag! 

#kulturarvet 
#lundsdomkyrka
#lundcathedral
#cathedralgram
#visitlund
#levelund
#lovelund
#svenskakyrkan
#höst2020
#fall
  • Visarna på det astronomiska uret går alltid efter soltiden. Från och med idag stämmer alltså våra klockor åter med Domkyrkans ur då den aldrig ställs  om till s.k sommartid. 
Bild två är bilder från en utställning om uret som finns på Lux, vid Lunds universitet. 
#lundsdomkyrka 
#astronomisktur 
#horologiummirabilelundense 
#vintertid #sommartid
#solvisare
  • Gud tack för alla som kämpar för fred mellan folk och stater. Hjälp oss att vara rädda om varandra och se varandra med dina ögon. Amen  #lundsdomkyrka #lundcathedral #fndagen