Vem är du? Vad längtar du efter?

Gud, kärlek, musik, gemenskap…. Allt ryms i en konfirmandtid.  Den är som ett äventyr in i dina innersta tankar och funderingar, en resa du delar med andra, med Gud och kyrka.  Här får du fundera över sådant som är viktigt i livet – liv och död, kärlek och vänskap, glädje och sorg, död och liv, Gud och Jesus.

Ordet konfirmation betyder bekräfta – konfirmationen är en bekräftelse på dopet, att få säga ja till att fortsätta fundera kring livets stora frågor, att fortsätta ävetyret i trons värld. Är du inte döpt så gör det inget, du kan börja ändå och döpas under resans gång.

Du som går i sjuan får en inbjudan hemsänd i din brevlåda sent på våren. Inbjudan är gemensam för alla församlingar i Lund och du kan välja fritt mellan de olika församlingarnas alternativ. Även du som är äldre kan konfirmera dig i Lunds domkyrkoförsamling, regelbundet startar vi nya vuxenstudiegrupper. Du kan även konfirmeras efter ett antal samtal med präst.

Det räcker med din nyfikenhet. Läs mer om Domkyrkans olika konfirmandgrupper!