Luciamorgon för Musikhjälpen 2018

Mjukt stearinljus, långa vita lucialinnen och spröda stämmor som svävar under de snart 900-åriga valven – så vill många hundratals Lundabor inleda den 13 december. I år, 2018, kommer Luciakonserten med flickkören Korinterna att ges till förmån för Musikhjälpen.

Att alla har rätt att funka olika är en självklarhet och när Musikhjälpen gästar Lund är Svenska kyrkan givetvis med och stöttar insamlingen. Årets tema är extra angeläget för Korinterna eftersom två av körmedlemmarna själva lever med funktionsnedsättningar. Mildred 15 år är gravt synskadad och Milla 16 år är helt blind. Detta har inte hindrat dem från att delta i både övningar, konserter och körresor.

Luciamorgonen är gratis att gå på, men vi hoppas så klart att alla som har möjlighet vill skänka ett bidrag till Musikhjälpen 2018. Ordinarie biljetter är dessvärre slut men vi delar ut ytterligare 50 biljetter med placering i högkoret, snett ovanför kör och luciatåg. Dessa börjar vi dela ut måndag den 10 december kl 10.00 i Domkyrkoforum. OBS ingång från sidan mot kyrkan, inte via bokhandeln.

Alla har rätt att funka olika – och att olikt inte behöver spela någon roll, det är kören Korinterna ett levande exempel på!

Här finns vår digitala insamling

Det finns fler Luciakonserter i Domkyrkan! Den 15/12 och 16/12 och mer information om dem finns här.

Fakta Luciamorgon i Lunds domkyrka

  • Luciafirandet i Domkyrkan börjar kl 7 den 13 december och pågår cirka 40 min.
  • Det är fri entré till konserten och kyrkan är öppen från kl 6.45.
  • Vi uppmanar alla som vill och kan, att skänka pengar till Musikhjälpen.

Fakta Korinterna

  • Korinterna startade 1982 och sedan 2005 har Kerstin Larsson lett kören.
  • Kören har ungefär 20 medlemmar i åldern 11-19 år.
  • En dag per vecka, cirka en och en halv timme, övar de tillsammans. Två till tre gånger per termin sjunger de för publik.
  • Luciafirandet i Domkyrkan börjar kl 7 och pågår cirka 40 min. Fri entré!