Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprost Kerstin Hesslefors Persson.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Ett säreget kvällsljus över Lund...
  • Nalle är nu tillbaka i barnhörnan efter sin ryggskada. - Operationen gick bra och det är roligt att vara tillbaka på jobbet. Jag längtade till barnen, säger Nalle.
  • Blått!
  • Vår! Blir du sugen på en kopp kaffe är det bara att komma in i Domkyrkoforum mitt emot Domkyrkan. Här finns bullar och goda kakor!
  • Gud, vi ber om fred och frid i världens oroshärdar. Amen.
  • Nu är Domkyrkans nya hiss installerad och klar. Hissen är ett led i att göra Domkyrkan tillgänglig för alla och går mellan Dopkapellet och kryptan. Kontakta någon av Domkyrkans vaktmästare om du vill använda hissen.
  • Anna firar våren med djungelskor! Hur firar du?
  • Psalm 358... "Och han älskade dig över allt"...