Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprost Kerstin Hesslefors Persson.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Krafttag när nya serveringsdisken på Domkyrkoforum ska på plats! Heja!
  • Rimfrosten gjorde onekligen Lund lite snyggare... Stackars Liberiet i bakgrunden ska renoveras även under hela 2016. #lundsdomkyrka #lundagard #lundcathedral #liberiet #domkyrkoplatsen #domkyrkan #frost #frozen #rimfrost
  • Murrester kan visa att Domkyrkan kanske varit större, säger Gertie Ericsson.
  • Pressträff i dag med anledning av utgrävningar i Domkyrkans krypta. Arkeolog Gertie Ericsson från Kulturen i Lund berättar. @sydsvenskan @skanskadagbladet @svt @lokaltidningensyd @kulturens_arkeologer #lundsdomkyrka #arkeologi #kulturen
  • Ursäkta inaktivitet här på insta men vi fick plötsligt väldigt mycket att göra! #påven #lundsdomkyrka #påvebesök2016 #popefrancis #pope
  • Rimfrosten är snygg. Det är inte kolsvart klockan 8. #positivttänkande #krispigt #domkyrkan #visitlund #lundcathedral #lundsdomkyrka #skånskvinter #skåne #frost #frozen
  • All in a day's work för prästerna i Lunds Domkyrka: plåta varandra i medeltidskläder. #lundsdomkyrka #rösterivalven #visitlund #medeltid #domkyrkan #rösterivalven #kulpåjobbet
  • Vintermörkret och kylan vill inte släppa taget. Våren känns långt borta i Skåne idag. #skånskvinter #lundcathedral #lundsdomkyrka #visitlund #snö #ängel #angel