Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Idag har Lunds stifts kyrkospel haft pressträff. Årets kyrkospel ”Jordens bön” pågår 9-20 augusti. För aktuella speltider se vår kalendarium på www.lundsdomkyrka.se/kalender

Rådande restriktioner medför begränsat antal platser per föreställning. 

Årets spel handlar om inkarnationen, kroppen, jorden och utrotningshotade arters kamp för överlevnad. Medverkande i årets kyrkospel är bl.a. Åsa Egnér (liturg), Hans Nilsson, Anette Lindbäck, medlemmar ur ”Teater Slangbellan” och flickkören Korinterna.
  • Veckans konstverk i kryptan. Konstnär är Elisabeth Moritz. #lundsdomkyrka #lundcathedral #visitlund
  • Uret, framför och bakom kulisserna. #lundsdomkyrka #lundcathedral #astronomiskauret #urverk #urgammalt #urkul
  • Onsdag- då är det familjevisning 13: 15 med labyrinten som tema. Kläder efter väder!! Domkyrkomuseet kan ni också passa på att upptäcka, särkilt om regnet kommer. Men kom ihåg - en jättenFinnlängds avstånd så jobbar vi tillsammans på att hindra smittspridningen. 
#jättenfinn #lundsdomkyrka #labyrinten #familjevisning #domkyrkomuseet #svensktsommarväder #visitlund