Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Idag, den 10 augusti är St Laurentius vänd mot sin församling och Domkyrkan alla besökare. Och som sig bör på hans martyrdag och namnsdag får han traditionsenligt en blomsterkrans. 
#stlaurentius #skyddshelgon #namnsdagsbarn arn #lundsdomkyrka #lundcathedral  #hallalund #lund
  • Om halvtimme firar vi högmässa! Veckans höjdpunkt! #lundcathedral #svenskakyrkan #högmässa
  • Den 2 augusti är sedan 2015 minnesdagen för den romska förintelsen. Gud, vi ber för de grupper som osynliggörs, förtrycks, förföljs och dödas. Vi ber om mod att våga gripa in om och när vi ser att människors värde hotas. Vi ber om insikt och kreativitet att öppna upp, lära av varandra och inkludera. Påminn oss om ditt bords hemlighet: ett enda bröd och en enda mänsklighet. Amen #svenskakyrkan #lundcathedral #porajmos #weremember
  • Sena och varma kvällar i Domkyrkan! Lunds stifts kyrkospel repeterar inför premiären på söndag kl 19 av det nyskrivna spelet ”Någon som du”. VARMT välkomna! @lundsstiftskyrkospel #lundsdomkyrka #lundcathedral #lundsstiftskyrkospel #lundsstift #svenskakyrkan #någonsomdu #lund #visitlund #hallalund