Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprost Kerstin Hesslefors Persson.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Våren är odlandets tid! Vad har du för växter i ditt fönster eller i din trädgård?
  • Nalle har vårkänslor!
  • Gud, tack för att du är nära var vi än är. Amen.
  • Vattenspelet är populärt bland många. Denna and passar på att både bada och dricka!
  • Konfirmanderna Ellen och Maja tar en paus efter tacosmiddag på läger #24äventyren #minkonfa #lundakonfirmand
  • Mer magnolia - denna vid Lunds jänvägsstation. Tack Gud för all skönhet... Amen.
  • Nu är magnoliaknopparna ännu större! Välkommen till Domkyrkoplatsen för att njuta av solen och lyssna till ljudet av vårt pigga vattenspel. Välkommen in i Domkyrkan för en stunds stillhet och bön.
  • Ser du kvällens första stjärna? Den ser ner på Lund.