Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Pärlor sköna, ängder gröna... När grönskan från Lundagård speglar sig i kryptans golv kommer vi att tänka på psalm 583! 🌳
#svenskakyrkan
#cathedralgram
#lundsdomkyrka
#lundcathedral
#kulturarvet
  • Redo att föreviga gudstjänsten kl 15. Dyker upp på vår Youtube-kanal efter 16 i dag, söndag!
  • Plötsligt i kryptan 😱 👑 Stay safe!

#kulturarvet 
#svenskakyrkan
#medieval
#cathedralgram
#lundsdomkyrka
#lundcathedral
  • Solen sköljer över Domkyrkans södra vägg. ☀️ ⛪️ #lovelund
#cathedralgram
#svenskakyrkan
#lundsdomkyrka
#visitlund 
#lundcathedral 
#architecture