Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • På denna dag 1219 ska ärkebiskop Andreas Sunesen, som ligger begraven i Lunds domkyrka, tagit emot den danska flaggan, sänd från ovan, på ett slagfält utanför nuvarande Tallin. Enligt legenden!! Idag på 800 års dagen var det högtidsmässa med föreningen Norden i Sydslesvig som för 50 år sedan donerade en kopia på den gamla Dannebrogen till Domkyrkan. Det var också premiär för sommarens temavisningar om Sunesen och Dannebrogen. Tack alla som kom. 
#lundsdomkyrka #domkyrkomuseet #andreassunesen #ivö #dannebrogen #800år #dannebrog800 #valdemarsdag #onthisdayinhistory #visitlund
  • Nu blir det ännu grönare på vår innergård med mynta, luktärter och biskopslila palettblad. Välkommen att  njuta av värmen, tystnaden och det växande! 🌱☀️💒 #svenskakyrkan #visitlund #envänliggrönska
  • Det grönskar på katedralens norra sida! #lundsdomkyrka #svenskakyrkan #lundagård #visitlund #lundcathedral #cathedral #ormbunke #fern
  • Skolavslutning och fotbolls-VM. ⚽️💒 En vardag kan innehålla mycket. 
#korstolarna #lundsdomkyrka #FIFAWWC #swewnt #svenskakyrkan #viärsverige