Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprost Kerstin Hesslefors Persson.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • "Nu grönskar det."
  • Den här lilla filuren klamrar sig fast högt uppe i taket i Domkyrkans vapenhus 🎈Hm, hur ska vi få ner den? #lundsdomkyrka #lundcathedral #hallalund
  • Utsikt från prästens arbetsrum - kontrast.
  • Spridda tankar inför det som förhoppningsvis skall bli en predikan...Nej, vi jobbar inte bara på söndagar! De flesta av funderar ständigt över liv och tro.
  • Samtal pågår 2
  • Behöver du någon att prata med? Präst finns för samtal i Domkyrkan varje dag mellan 16-17. Du kan också kontakta någon av våra präster via vår hemsida.
  • Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Johan 1:5
  • En stilla stund mitt på dagen. Tyst meditation är också en del av Lunds Domkyrka.