Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Från och med söndag den 29 mars är det förbjudet med sammankomster på mer än 50 personer i Sverige. Det påverkar gudstjänster, konserter och andra verksamheter i kyrkan. I Lunds domkyrka är det främst vid konserter och vid högmässan på söndagar kl 11 som vi kommer att behöva begränsa antalet deltagande. Vi har inte möjlighet att släppa biljetter eller praktisera turordningssystem, utan vi stänger portarna när tjänstgörande vaktmästare släppt in maximalt antal personer. Vi hoppas på er förståelse för dessa åtgärder.

Under kommande vecka kommer vi att sända anpassade andakter via Facebook, samt livestreama delar av utvalda ordinarie gudstjänster. Under påsken planerar vi också att sända live under långfredag, påsknatt och påskdag via vår Youtubekanal. På vår hemsida, lundsdomkyrka.se, samt på facebook.com/lundsdomkyrka meddelar vi när förändringar sker som påverkar vår verksamhet. Anställda i Domkyrkan nås via vår växel, 046-718700. Varmt välkommen att kontakta oss med eventuella frågor!
  • #Repost @sydsvenskan_retro
Lunds Domkyrka fotad 1868 före den stora restaureringen då de gamla tornen revs och byggdes om. Bilden är troligtvis fotograferad av Wendela Gleerup och den 16-åriga fotografen B.A.Lindgren⠀
Foto: B.A. Lindgren.⠀
#Lund #LundsDomkyrka #Church #1868 @lundsdomkyrka @visitlund
  • Jätten Finn spanar efter besökare...
  • Vinklar och volymer. Bärande och buret.

#lundcathedral #cathedralgram #svenskakyrkan #lundsdomkyrka #arkitektur #architecture #kulturarvet #lovelund #visitlund