Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprost Kerstin Hesslefors Persson.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Vacker musik av Janåke Larson och Ann-Margreth Nyberg under "Smärtans ytterligheter" i Domkyrkan. #lundsdomkyrka #lundcathedral #lundsuniversitet
  • Professorerna Jayne Svenungsson och Stefan Hansson föreläser om "Smärtans ytterligheter" ur ett teologiskt och medicinskt perspektiv. #lundsdomkyrka #lundcathedral #lundsuniversitet
  • Försommarkväll#lundsdomkyrka #lundcathedral
  • Styrelsen för Kyrkosångsförbundet i Lunds stift är på Domkyrkoforum och planerar hösten.
  • Regnbågsmässa i Domkyrkan 💒 #lundsdomkyrka #lundcathedral #kyrkorilund #störstavalltärkärleken #lundapride16
  • Biskop Johan och Paul-Dominique Masiclat läser välsignelsen tillsammans när Dominikanernas 800-årsjubileum firas med högtidlig ekumenisk vesper i Domkyrkan. #lundsdomkyrka #lundcathedral #dominikaner
  • Nu blir det parad! #lundapride16 #störstavalltärkärleken #kyrkorilund
  • Nu samlas Dominikaner från den nordiska provinsen för att fira sina 800 år med en ekumenisk vesper i Domkyrkan. #lundsdomkyrka #lundcathedral #lund #visitlund