Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Visarna på det astronomiska uret går alltid efter soltiden. Från och med idag stämmer alltså våra klockor åter med Domkyrkans ur då den aldrig ställs  om till s.k sommartid. 
Bild två är bilder från en utställning om uret som finns på Lux, vid Lunds universitet. 
#lundsdomkyrka 
#astronomisktur 
#horologiummirabilelundense 
#vintertid #sommartid
#solvisare
  • Gud tack för alla som kämpar för fred mellan folk och stater. Hjälp oss att vara rädda om varandra och se varandra med dina ögon. Amen  #lundsdomkyrka #lundcathedral #fndagen
  • Måndagens andakt 12 oktober 2020 från Domkyrkans krypta. Präst: Lena Sjöstrand. Välkommen in i vår digitala gemenskap!
  • Ljuständning, minnen, funderingar över liv och död - varför och när firar vi Allhelgona?

#lundsdomkyrka #lundcathedral #domkyrkoförsamlingen  #svenskakyrkan #allhelgona #allahelgon