Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Fler vårtecken- fontänen är igång nu. ⛲️ #domkyrkoplatsen #livetsvatten n #visitlund #vårtecken #hallalund
  • Livet brusar vidare som det gjort de senaste 900 åren runt vår katedral. Välkommen in!
  • Klarblå himmel och spirande vår. Ändå är det svårt att skriva något glatt när en del av arbetslaget, Studentprästerna, stöttar och deltar i krisarbetet efter olyckan på Helsingkrona nation, där en ung man föll från en balkong och avled. Sedan i lördags natt har de i princip arbetat skift, dygnet runt. För någon är det en härlig vårdag. För någon annan blir livet sig aldrig mer likt. #svenskakyrkan #stoltmedlem #lundsuniversitet #lundsdomkyrka
  • Idag filmas det på Domkyrkoplatsen för Fråga Lund #lundsdomkyrka #frågalund #lundcathedral