Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Välkomna in att njuta av den nya fotoutställning på väggen, av Isabel Herlöfsson. 
#domkyrkoforum #konstpåväggen #visitlund #hallalund
  • Nya Finn! Kom och hämta, eller läs på issuu. #lundsdomkyrka #lundcathedral #lund #svenskakyrkan #magasin #tidningsdesign #grafiskdesign
  • Oj vilken dag vi har haft på domkyrkoforum idag! Politiskt debatt, panelsamtal, föreläsningar nu är det dags för ett samtal med flera av svenska kyrkans unga om att våga vara sig själv. Nytt på schemat är att kören STRÖM sjunger 18.30 i domkyrkan. Sen är det såklart dags för regnbågsmässa 19.30. Varmt välkomna 🌈❤️💒 #lundsdomkyrka #svenskakyrkan #lundapride
  • Prideparaden är igång! 🌈❤️💒 #svenskakyrkan #visitlund #pride #lundapride #störstavalltärkärleken