Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Idag den 6 december är det Sankt Nikolaus dödsdag. Han var biskop i Myra (i dagens Turkiet) under 300-talet. På altarskåpet i Domkyrkan tolkas en av helgonfigurerna med mitra på huvudet som Sankt Nicolaus. 
Grattis på Nikolausdagen! 
#dagensnamnsdag #lundsdomkyrka #altarskåp #stnicholas #lundcathedral #detlidermotjul #visitskåne
  • 🕯
#förstaadvent #lundsdomkyrka
  • Nu är Domkyrkans #julkrubba öppen! 8 dec kl 13.15 är alla barn välkomna på en dramatiserad visning. Övriga visningar: 19-20 dec kl 11.15. Fri entré, spelet tar  orka 30 minuter. Välkomna!
#lundsdomkyrka #domkyrka #lundcathedral #svenskakyrkan #jul #lund
  • Ljuset strax innan morgonmässan kl 8. 
#lundsdomkyrka 
#domkyrka 
#lundcathedral 
#cathedralgram
#visitlund
#hallalund
#svenskakyrkan