Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Har du undrat över mystiska lappar på tornet idag? De är del av den stora scanningen av Domkyrkan som pågår för fullt! #lund #lundcathedral #svenskakyrkan #lundsdomkyrka
  • I dag intar bebisarna Domkyrkan! Det är visning för föräldralediga med efterföljande fika i Domkyrkoforum för den som vill. #lundsdomkyrka #lund #lundcathedral #bebisar #baby #svenskakyrkan #lund
  • Grattis på namnsdagen alla Markus! Här är evangelisten Markus symbol på det medeltida uret i Domkyrkan: ett bevingat lejon. #lund #svenskakyrkan #markus #lundcathedral #lundsdomkyrka #medeltid #medieval
  • Magnolian blommar på Domkyrkoplatsen. 🌸🌤#lundsdomkyrka #lundcathedral #visitlund #domkyrkoplatsen
  • Bokmys för barn i Domkyrkans krypta #litteralund2017 #litteralund #lundsdomkyrka #lundcathedral #hallalund #visitlund #lund #svenskakyrkan
  • "Korstolarna berättar" med hjälp av prästen Veronica Helm Andreasson och domkyrkoguiden Anita Larsson. En guidad visning av korstolarnas bilder som återkommer då och då. Håll utkik i vårt kalendarium på hemsidan www.lundsdomkyrka.se #lundsdomkyrka #lundcathedral #hallalund #lund #visitlund #svenskakyrkan
  • Missa inte Lotta Albertsson utställning på Domkyrkoforums vägg. Dessutom Bokmys i kryptan, visning av korstolarna och mycket mer idag, söndag. Kolla lundsdomkyrka.se/kalender ! #svenskakyrkan #lundsdomkyrka #lundcathedral #visitlund #lund #litteralund #litteralund2017
  • I Skrudkammaren, i Domkyrkomuseet kan ni bl.a. få skåda denna skönhet- en mässhake från 1600-talet i Italiens silkesammet med korset i knypplad guldspets. #lundsdomkyrka #domkyrkomuseet #mässhake #lundcathedral #visitlund