Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Varje söndag kl 13 och 15 och alla andra dagar kl 12 och 15, året runt, samlas människor från hela världen för att se de tre kungarna hylla Jesusbarnet med sina gåvor. Välkommen du också! #lundsdomkyrka #lundcathedral #lund #hallalund #astronomiskauret #horologiummirabilelundense #visitlund
  • Grattis! Idag den 15 augusti är det Domkyrkans grundläggningsdag! Det kan man fira genom att titta på Kyrkospelet Någon som du kl 12 eller gå på en guidad visning kl 13 om Andreas Sunesen som var ärkebiskop på 1200-talet. Välkomna! #lund #lundsdomkyrka #lundcathedral #kulturarv #kulturarvet #svenskakyrkan
  • Världens vackraste krypta. Hur ljuset skiftar under dagen... 👌#svenskakyrkan #kulturarvet #crypt #medieval #visistlund #visitsweden #lundsdomkyrka #lundcathedral
  • Kom ihåg denna morgon - ty den var HELT vindstilla. Extremt ovanligt i Lund. #visitsweden #lundsdomkyrka #lundcathedral #svenskakyrkan #vistlund #visitskane