Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Höstlöven letar sig in lite här och var. 🍂
#lundsdomkyrka #höstlöv #höstilund #kryptan #hallalund
  • Störst av allt är kärleken! I dag den 19 oktober för 40 år sedan avskaffade den svenska socialstyrelsen homosexualitet som sjukdom. Och i dag gifter sig Rickard och Robert i Domkyrkan - vilket fantastiskt sammanträffande! #lundsdomkyrka #lundcathedral #onelove #störstavalltärkärleken #svenskakyrkan
  • Nu finns Petra Gipps skulpturer i kryptan - utställningen invigs kl 17 den 19 oktober i samband med @konstkvall Lund! #konstkväll #lundsdomkyrka #lundcathedral #lund #visitlund #svenskakyrkan #art #architecture
  • Finn ett fel! #dagensnamnsdag #jättenfinn #fingal