Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling är en del av Lunds pastorat, som leds av domprosten.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Församlingens målsättning

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Styrande dokument

Här finns dokument som är styrande för Domkyrkoförsamlingens arbete samlade.

Lunds Domkyrka på Instagram

  • Årets påsknattsmässa avslutas under klar stjärnhimmel och med glada rop. Kristus är uppstånden! Glad påsk!
  • Ännu en liten tid är graven stilla... men snart bryter ljuset fram. Snart stiger solen strålande i sång om kärlekens och livets seger över passivitet och död. Snart kan vi ropa; Ja han är sannerligen uppstånden! #påsk #svenskakyrkan #påsknatt #uppståndelse
  • Min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Idag ber vi för de som drabbats av ensamhet eller övergivenhet. Gud du som delat vår vilsenhet och förstår vår hemlöshet vaka med oss och vandra vid vår sida. Amen
  • Det närmar sig. Välkommen att fira Skärtorsdagsmässa i Lunds domkyrka 18.30. Därefter är domkyrkan öppen för tyst bön. Sankt Thomas katolska församling firar mässa i domkyrkan 15.30. Gud, du som gav oss nattvarden som en kärlekens måltid till åminnelse av din sons offer, låt oss finna liv och kraft i detta mysterium så att vi kan fördjupa vårt förbund med dig och vår gemenskap och tjänst för varandra. Amen #skärtorsdag #svenskakyrkan #lund