Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

gudstjänst1

Många vill berätta om gudstjänsten, som hjälper dem att orka vidare i livet. Ett stort antal anser att deras barn bör vara med i kyrkans barn- och ungdomsverksamhet för att få en tidig inblick i trons värld – och därmed en bättre grund när de senare skall ta ställning till frågor om religion och livsåskådning. Svenska kyrkan är för många en omistlig del av svensk kultur och tradition. För många är kyrkan en tillflykt i svåra stunder. För andra ger kyrkan möjlighet att leva ut sitt kristna engagemang i solidaritet med dem som har det sämre ställt. Många människor har inte reflekterat så mycket över sin kyrkotillhörighet. Den bara finns där.

Vuxna kan anmäla om att tillhöra Svenska kyrkan. Den som inte är döpt erbjuds dopsamtal och dop. Den som är döpt i annan luthersk kyrka får tillhöra Svenska kyrkan efter anmälan och den som är döpt i annan kyrkas ordning kan tillhör kyrkan efter samtal om Svenska kyrkans lära. Svenska kyrkan döper aldrig om. Den som tidigare varit med i Svenska kyrkan men utträtt, kan anmäla om att tillhöra kyrkan igen. Församlingen lämnar en skriftlig bekräftelse på kyrkotillhörigheten.

Du som vill bli medlem i Svenska kyrkan ringer vår expedition på telefon 046-71 87 42 eller fyller i formuläret nedan så skickar vi information hem till dig.

Ditt namn (obligatoriskt)

Ditt personnummer (obligatoriskt)

Din adress (obligatoriskt)

Din postadress (obligatoriskt)