Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Styrelsen för Lunds pastorat kallas kyrkorådet. Var fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla kyrkotillhöriga (dvs alla medlemmar) möjlighet att vara med och rösta på de kandidater till kyrkofullmäktige för de kommande fyra åren.

Styrelsen i Lunds domkyrkoförsamling kallas församlingsrådet, här är dess ledamöter:

Ordinarie ledamöter
Clara Sjöberg
Mats Lindén
Oscar Styf, ordförande
Karin Hedner
Patrik Kristiansson
Monica Lövestam Adrian
Mats Lindroos

Ersättare