Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Styrelsen för Lunds pastorat kallas kyrkorådet. Var fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla kyrkotillhöriga (dvs alla medlemmar) möjlighet att vara med och rösta på de kandidater till kyrkofullmäktige för de kommande fyra åren.

Styrelsen i Lunds domkyrkoförsamling kallas församlingsrådet, här är dess ledamöter:

Ordinarie ledamöter
Oskar Styf, ordförande
Karin Hedner, vice ordförande
Lars H. Gustafsson
Patrik Kristiansson
Mats Lindén
Mats Lindroos
Monica Lövestam Adrian
Clara Sjöberg
Lena Sjöstrand

Ersättare
Andreas Brodin
Alexandra Hibolin
Johanna Lundin
Magnus Planck