Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Styrelsen för Lunds pastorat kallas kyrkorådet. Var fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla kyrkotillhöriga (dvs alla medlemmar) möjlighet att vara med och rösta på de kandidater till kyrkofullmäktige för de kommande fyra åren.

Styrelsen i Lunds domkyrkoförsamling kallas församlingsrådet, här är dess ledamöter:

Ordinarie ledamöter​

Clara Sjöberg
​​Mats Lindén
​​Oscar Styf, ordförande
​​Anders Bexell
​​Hilda Lind
​​Michael Cervin
​​Eva Willquist

Ersättare​​

Christina Nilsson-Posada
​​Kerstin Persson Wester
​​Karin Hedner
​​Patrik Kristiansson