Ord och dans har samma flöde

Tro, tvivel, barmhärtighet och nåd är inte direkt ord vi använder i vardagen. Men det är spännande ord att tala om, de öppnar upp för tankar du aldrig tänkt.

I samtalgruppen Stororden behöver du inte ha någon förkunskap om kristen tro. Det räcker med att du är nyfiken och tycker om att diskutera. Eva Helen Ulvros har varit med i samtalsgruppen Stororden i några terminer. Funderingar kring vem Gud egentligen är och hur vi formulerar våra innersta tankar, intresserar henne. Gruppen får komma med egna reflektioner, prästen Veronica Helm Andréasson kommer med sin sakkunskap. Spännande, tycker Eva Helen.
– Vad säger de här orden egentligen mig? Till varje träff får vi ett ord och en text och sedan pratar vi om vad de väcker hos oss. Att lyssna till de andra ger mig nya infallsvinklar.

Eva Helen är professor i historia vid Lunds universitet. Hon har framför allt forskat inom kvinnohistoria, genus- och kulturhistoria och har skrivit flera böcker om kvinnor under sent 1700-tal och 1800-tal. Skrivandet och utforskandet av ord och begrepp är både hennes arbete och hennes intresse.
– Jag älskar att skriva, det är en skapande process. När jag skriver böcker eller artiklar har jag samlat fakta och tänkt ut en viss struktur, men jag är inte helt färdig då jag sätter mig vid datorn. Själva skrivprocessen frigör kreativitet och tankar och formuleringar kommer efter hand.

En annan viktig del i Eva Helens liv är dansen. Hon har dansat sedan hon var liten. Idag blir det minst åtta timmar i veckan, klassisk balett, flamenco och folkdans.
– Både när jag dansar och när jag skriver är jag inne i ett skapande flöde. För mig är det kärleksfulla flödet en sida av Gud.
Eva Helen kommer inte från något kristet hem, men har alltid själv haft en tro. När hon valde att konfirmeras berodde det mest på att hon följde med kompisgruppen, men något grep tag i henne direkt. Sedan dess har hon sett sig själv som kristen.

Något som Eva Helen upplever är att det finns så många missuppfattningar kring kyrkan. I TV och film karikeras präster och framställs som fundamentalistiska, svåra och problemfyllda. Fördomar mot kyrkan gör gällande att den inte tror på evolutionen och är emot kvinnliga präster och homosexualitet, när det bara handlar om en liten klick i en i övrigt öppen och tillåtande organisation.
– Många verkar ha en bild av kyrkan som grundar sig på hur det var för länge sedan, eller vad någon har sagt. Jag känner helt enkelt inte igen den inskränkta bilden. Alla de präster jag har träffat och de gudstjänster jag har firat, har kommunicerat att Gud är kärlek.

Sedan 2005 är Eva Helen också dopvärd i Domkyrkan. Att vara dopvärd innebär att du hjälper prästen. Du visar besökare till rätta, läser texter och överlämnar dopljus. Just nu finns det tolv dopvärdar i Domkyrkoförsamlingen. Varje dopvärd tjänstgör ett par lördagar per termin.
– Det är givande och spännande att prata med dopfamiljerna. Vi får möta så många människor och vara med vid viktiga ögonblick i livet.


Text/foto: Kristina Strand Larsson