Bön är då jag formas lite

Jennifer berättar: ”Bön är då jag formas lite, lite mer varje gång till att bli alltmer lik den Han vill att jag ska bli. Samtidigt formas mitt hjärta att bli mer likt Hans. Det är det viktigaste i min tro, mitt hjärtats samtal med Gud som förändrar världen. Bön för mig är att vila inför och i Gud, möta den uppståndne…

Jag ber i tack och lovprisning, i syndabekännelse och ibland utifrån ett bibelord eller bara genom hålla ett radband. Jag ber ofta fritt, och ordlöst, i tystnad och i ensamhet. Fast jag tycker att vi borde bli bättre på att be tillsammans, som att ge eller ta förbön. För visst sa Jesus: där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Jag ber i någon form av morgonbön eller morgonmässa, Killans vesper och Completorium och i gudstjänst. Jag kan kanske säga att när Anden faller på, ett liv i bön är varje kristens uppdrag anser jag.  Dessutom har jag ganska ofta ett slags inre tankedialog med Gud

Var ber jag helst? Överallt, dock mest hemma i mitt andaktshörn med ikoner och dopljus, i kyrkan eller i bönegrupp.”