Guds kärlek tur och retur

Gud är kärlek, säger vi ofta, ibland utan att fundera närmare på vad vi menar med det. Kan man egentligen älska Gud? Och hur vet man att Gud älskar tillbaka? Jenny Bermin, vetenskapsman från Nordirland och aktiv i Domkyrkoförsamlingens internationella gudstjänstliv och Tobias Blomberg, student i teologi, möttes i ett samtal.

Jenny och Tobias har aldrig träffats tidigare. Nu ses de för första gången och får direkt kasta sig in i ett samtal på djupt vatten. Men de finner sig snabbt. Utanför fönstren tornar Domkyrkan upp sig mot himlen. Inne i rummet möts två personers erfarenheter.

Jenny: Jag läste nyligen i Johannes-evangeliet 4: 7-21 att Gud är kärlek per definition. För mig sätter det en standard i hur vi ska leva. Vi ska älska andra och oss själva och inte döma. Vilket inte alltid är så lätt! Alla går igenom en resa i livet. Själv har jag alltid kunnat be och känt att jag fått svar på mina böner. Just nu är jag inne i en resa som startade med en komplicerad graviditet. Mina tvillingar var på väg att födas alldeles för tidigt och då bad till och med min mamma, även om hon inte ser sig som troende. Att Gud är kärlek betyder för mig att människor kan vända sig till Gud i en svår situation, även om de inte tror. Barnen stannade inne i mig tills det var säkrare för dem att födas. Idag är de fyra år. Kanske bidrog deras dramatiska tillkomst och min vilja att vara nära familjen till att jag slutade ett arbete med många resor på ett internationellt företag och att vi flyttade till Sverige. Var denna resa ska sluta yrkesmässigt, vet jag inte än.

Tobias: För tio år sedan konfirmerades jag, innan dess tänkte jag inte alls på Gud. Den första bilden jag fick av Gud i konfirmationsläsningen var just kärlek. Det blev startpunkten i min tro. För mig blev det viktigt att på ett tydligt sätt bli kristen och jag lät mig döpas som tonåring.
Sedan har jag under tio år undersökt min tro och bilden av Gud. Efter mycket samtal, funderingar och en teologiexamen, var jag tillbaka till startpunkten att Gud är kärlek. Det är min position idag. Men min syn på Guds kärlek har djupnat. När jag var femton år var kärlek en känsla för mig, något ljust och sött. Det tror jag inte är hela svaret. Att Gud är kärlek innebär också en vilja att vi ska vara levande personer, det handlar om relation och i slutändan om korsfästelsen, att ge sitt liv för andra.

Jenny: Att ha barn är kanske samma sak för oss som för Gud, bara tanken på en sådan kärlek är ofattbar. När du älskar någon, det kan vara din partner eller dina barn, så måste du också ha tillit till dem. Jag är kristen och vetenskapsman, en kombination som är svår för vissa. Jag har vänner och kollegor som inte kan tro. De söker bevis. De säger att den kristna tron bara är en krycka att luta sig på för osäkra människor. Andra kan säga att om du tror på Gud, varför tar du då tabletter när du är sjuk? Själv tror jag att Gud vill att människan ska utvecklas, vetenskapen är ett medel för detta.

Tobias: Korsfästelsen kräver allt av mig! Ingen vetenskapsman kan svara på frågan varför nutida martyrer har varit beredda att ge sitt liv. Det handlar om olika dimensioner eller sidor av tillvaron som inte behöver utesluta varandra.

Jenny: Jag tycker att det är svårare att vara kristen än att inte vara det. Det är lättare att inte behöva hitta svar på barnens frågor eller att hjälpa dem att lära känna Bibeln. En god vän till mig vill tro, men kan inte. Hon hade svårt att ta emot nattvarden eftersom hon inte trodde att hon var en tillräckligt god människa. När vi talar om att Gud är kärlek är det viktigt att kommunicera att det verkligen inte innebär att du måste vara perfekt, snarare tvärtom.

Tobias: För mig är daglig bön och att fira mässa varje vecka, ett sätt att kommunicera med Gud. Bön är ett språk och en möjlighet att svara på Guds kärlek. För andra kan det vara att bara vakna upp till en ny dag och känna att Gud beskyddar dem.

Jenny: Jag upplever Guds kärlek i det dagliga livet och samvaron med min familj. Att de ler och är glada, att de helt enkelt finns. Mina barns dramatiska tillkomst gör att jag inte tar dem för givna. Vad som fascinerar mig är barns tilltro. Varför är de så nyfikna? Vid fyra års ålder har de ännu inte bestämt om de vill bli religiösa eller inte, men tilliten och öppenheten finns där. Även barn som saknar det mesta har denna naturliga tillit. Varje kväll berättar jag för mina barn att Gud beskyddar dem med sina änglar. Jag vill bevara denna tillit så länge det går.

Just nu funderar jag mycket på vad jag ska göra med mitt liv. Hur ska jag hitta en karriär som också passar barnen? Det har varit ganska stressande periodvis. Jag försöker läsa Bibeln varje dag, men det är inte alltid jag lyckas eftersom vardagslivet tar över. Men när jag klarar det, upplever jag att texterna hjälper mig att gå vidare i mina funderingar. De passar in i mitt liv. En kompis till mig i London, skrev ner alla små slumpartade händelser som skedde varje dag, händelser som lärde henne något eller som förde henne närmare mot ett mål som hon kanske inte visste att hon hade. De blev en del av hennes resa mot att bli kristen och hon såg händelserna som Guds verk.

Tobias: Jag menar att Guds kärlek finns till för alla, inte bara för dem som är uttalat kristna. Det är viktigt att känna att vi lever och Gud vill att vi ska leva.

Jenny: Ja, Guds kärlek finns där även när allt är svart. Ibland är vi människor redskap för att visa den. När jag slutade skolan i Belfast fick jag boken Diamonds in the dust av min lärare. Hon sade att även om hon inte längre kunde finnas där för oss elever, så kanske denna bok kunde vara till hjälp i svåra stunder. En kvinna jag känner förlorade sin dotter för ett tag sedan. Dottern var troende, men inte mamman. Jag gav mamman boken för att den kanske kunde ge henne styrka i en av de värsta upplevelserna en människa kan ha. Ibland räcker det med att bara finnas till för andra. Och att be för dem. Ska man berätta för människor som inte är troende att man ber för dem?

Tobias: Jag tror att det är bra att göra det. Min bror är inte kristen. Jag kommer ihåg första gången jag berättade för honom att jag bad för honom. Han blev både glad och förvånad. När det gäller att visa kärlek till andra människor, så är det ju lätt i teorin. Vi vet hur vi ska göra, älska vår nästa och så vidare. Men i praktiken är det inte så enkelt! Jesus ger oss radikala livsregler. Jag brukar tänka på en vacker bild som kan symbolisera kyrkan. Bilden är tagen ur Andra moseboken där Moses en gång står på ett berg och håller ut armarna i bön. Nedanför berget strider israeliterna. Så länge Moses håller upp armarna så vinner israeliterna, när han inte orkar längre förlorar de. Till slut orkar inte Moses längre, men då hjälper hans vänner honom att hålla upp armarna. Nu är det kanske inte så bra att använda en bild av krig som symbol, men man kan se det som att kyrkan har två roller. Det ena är att be och fira gudstjänst, det andra är att finnas i världen och kämpa för de svaga och för rättvisa. Båda är bilder av Guds kärlek.

Text/foto: Kristina Strand Larsson