Humorns beskyddare finns i Domkyrkan

Sankt Laurentius finns avbildad på Domkyrkans astronomiska ur. Skulpturen är ett verk av Anders Olsson från 1920-talet. Upptäck Sankt Laurentius i Domkyrkan. Vem var han?

San Lorenzo fiestas – en veckas festande – pågår i augusti varje år i staden Huesca i Aragonien i nordöstra Spanien till minne av Sankt Laurentius, som föddes här år 225. Efter studier i Zaragoza kom Laurentius till Rom, där han var god vän med påven Sixtus 11 och blev en av hans ärkediakoner. År 258 dödades de alla av den romerske kejsaren Valerianus. Laurentius lades på ett halster och brändes till döds. Anledningen var att Laurentius, som ansvarade för de kristnas pengar blivit ålagd att överlämna dem till kejsaren. Berättelsen säger att Laurentius istället delade ut pengarna till fattiga och sjuka och med dessa gick han sedan till kejsarens ståthållare och sa: ”Här är den eviga skatten.”

Detta skedde den 10 augusti, den dag firandet i Huesca kulminerar. Sankt Laurentius blev ett populärt helgon, de fattigas beskyddare liksom brandmäns och humoristers – han bad att få bli vänd på halstret för att grillas på båda sidorna! Många är de kyrkor och verksamheter världen över som fått hans namn. Lunds domkyrkas huvudaltare invigdes 1145 till hans ära och bland de reliker som denna dag lades ner i altaret fanns kol från hans dödsbränning.

I Domkyrkan har Sankt Laurentius en central plats framför detta altare, där han står upphöjd på en bronspelare från år 1240 iförd alba och över den dalmatikan, diakonens plagg med vida ärmar. Han finns även representerad på två ställen i det gyllene altarskåpet.

I en stenrelief från 1500-talet av Adam van Düren i Den sjuarmade ljusstakens kapell ser vi honom till vänster om jungfru Maria med ett halster i höger hand och en pengapung i vänster. Över Domkyrkans huvudingång är han placerad till vänster om Kristus i det tympanon, som tillkom vid 1800-talsombyggnaden. Mest beskådad är nog urets Sankt Laurentius, ett verk av Anders Olsson från 1920-talet. Den livfullaste skildringen är dold för besökaren på korstolarnas nordöstra gavel längst fram vid altaret. Här ligger S:t Laurentius på halstret bevakad av kejsaren. Ett antal hantlangare med grepar sköter elden.

På den plats i Rom där detta sägs ha ägt rum byggdes år 330 kyrkan San Lorenzo in Panispera. Rester av halstret förvaras i kyrkan San Lorenzo in Lucina i en gnistrande kista under ett sidoaltare. Trettiofyra kyrkor i Rom har genom århundradena uppkallats efter diakonen Laurentius. Byggnader, målningar, mosaiker och reliker ger här glimtar av ett liv kring vilket gyllene legender frodas.

Text Lena Larsén, guide i Domkyrkan
Foto Kristina Strand Larsson