Lejonet mellan gudomligt och mänskligt

Livet är fullt av balanserande motpoler, två motställda sidor som ofta fungerar i en växelverkan. De betingar varandra: vackert – fult, glädje – sorg, liv – död, gudomligt – mänskligt, rätt – fel,  bekant – främmande, vi – de andra, gott – ont.

Genom att definiera det ena, kan vi identifiera det andra och vice versa. Det är ett samspel och en kamp, en balansakt där människans identitet och mening med livet utkristalliseras. Alla människor känner en tillhörighet med den sida som är bekant för dem, som erbjuder identitet, mening och  förklaring av själva existensen.

Till den motsatta, främmande sidan projiceras osäkerheten och rädslorna, de tar form och får liv. De blir hot. I rädslan för det Andra föds intolerans. Roten till rädslan finns inom varje människa, i  en inre konflikt i valet mellan motställda sidor. Medeltidens kristna djursymbolik gjorde denna balansakt lättare att förstå och hantera. Till djurens karaktärer kopplades egenskaper som fungerade som moralisk vägledning i livet. Har du uppmärksammat lejonen i Lunds domkyrka? Så varierande de framställs, än harmoniska och trygga, än aggressiva och skrämmande, ibland både ock. i kristen symbolik förenar lejonet existensens dubbla natur, båda sidorna finns  representerade i ett och samma djur.

I Uppenbarelseboken 5:5 möter vi det goda lejonet, det vill säga Jesus Kristus: ”Se han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot.” Ofta är lejonen placerade vid kyrkans portaler, lejonet markerar gränsen mellan gott och ont samt mellan gudomligt och mänskligt.

I Johannesevangeliet 10:9 säger Jesus: ”Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst.” Det onda lejonet möter vi i Första Petrusbrevet 5:5. Lejonsymbolen speglar kampen mellan motstridiga, men av varandra beroende sidor, som pågår inom varje människa.

Längs korstolarnas södra sida finns ett lejon som lutar sig över en hukande människa. Själv såg jag i många år detta lejon som det onda, en påminnelse till människan att vara vaksam och inte låta sig lockas in på en moraliskt förkastlig sida.

En djupare förståelse för lejonsymbolen kom plötsligt en dag efter ett samtal med en fyraåring som å det bestämdaste menade att det var ett snällt lejon. Medan jag med den vuxnes misstänksamhet anade ett eventuellt hot, såg flickan med barnets oskuldsfullhet endast någonting gott. Hon såg kattmamman som med tänderna i ungens  nackskinn bär bort den till trygghet.

Vilket lejon ser du? När och varför ser du det du ser? Lejonsymbolen kan hjälpa dig att reflektera  över dig själv som människa, över vem du är och vilka dina rädslor är – och kanske även att våga  möta och utmana desamma.

Text Madeleine Larsson, doktorand i historiedidaktik vid Linköpings universitet och tidigare  domkyrkoguide
Foto Kristina Strand Larsson, Elise Larsson