Mia & Bia vill alltid vara fria

Ingen kan tro fel i Andrum.

När Mia Hafström och Bia Berlin träffas över en kopp kaffe faller de in i varandras tal som systrar.  Men egentligen har de inte känt varandra så länge. 2012 möttes Mia och Bia i Domkyrkans  samtalsgrupp Andrum. Vid den här tiden längtade de båda efter ett forum där de kunde tala om  existentiella frågor utan förkunskaper eller krav på att tänka rätt eller vara ”tillräckligt kristen”.

Mia Hafström arbetar till vardags med Digitala Kanaler på Sparbanken Öresund i Lund. Bia Berlin är organisationskonsult för ledarskap och kommunikation och lärare i mindfulness.
För Mia och Bia är vänskapen en bonus från samtalsgruppen.
– Vi fann varandra direkt och kan prata om allt från Spotify till mode och andlighet. Det har blivit en viktig relation i våra liv, säger Mia.

Samtalsgruppen Andrum leds av Veronica Helm Andréasson, präst i Domkyrkoförsamlingen.
Gruppen är till för dem som är nyfikna på kristen tro och vill dela tankar och frågor med andra. Den som inte redan är döpt eller konfirmerad kan bli det i påsknattens mässa i Domkyrkan. När man ska börja röra vid sitt innersta gäller det att sammanhanget är rätt. Att närma sig kristen tro  kan innebära en rädsla. Får jag fortsätta att vara mig själv?
– Det var väldigt befriande att börja i Andrum. Vi måste inte komma fram till något när vi diskuterar. Här finns inga stränga regler och var och en tror på sitt sätt, säger Mia.

Samtidigt vill Andrum ge deltagarna en ökad kännedom om kristen tro. Många vill veta mer om vad det står i Bibeln och hur man kan tolka den. Kunskap är ingen motsats till att tänka fritt. Snarare tvärtom.
– Jag hade inga förkunskaper att skryta med. Både Mia och jag har en naturvetenskaplig  bakgrund och vi kommer inte från direkt kristna hem, säger Bia.

Bia som är lärare i mindfulness och även utövar yoga tycker att Andrum ger något annat.
– I mindfulness och yoga handlar det om att landa i dig själv. I Andrum skapas relationer. Alla går in i samtalet utifrån sin situation, här finns stor generositet och humor. De olika metoderna  kompletterar varandra, säger hon.

Andrum har funnits i flera år och många som är med i gruppen vill liksom Mia och Bia fortsätta.
Därför ordnar Veronica grupper för fördjupade samtal. Ibland utgår gruppen från en bok i något intressant ämne.

Kristen tro kan vara ett redskap för livet. Vissa ser tro som ett redan färdigt system, med regler för hur livet ska levas, när det istället kan vara en trygghet som samtidigt manar till egna val.
– Existentiella redskap saknas i dag. Vi har inget att falla tillbaka på. Kyrkan erbjuder gemenskap, gudstjänst och bön. Gud finns nog med i alla sammanhang. Det är synd att fler människor inte vill, eller kanske inte vågar, vara delaktiga i den gemenskap och värme som finns i kyrkan. Själv vågar jag be nu. Jag ber ibland när jag är ute med hundarna, säger Bia.

Text/foto Kristina Strand Larson