Kontaktpersoner

För att underlätta redaktionens arbete har vi här kontaktuppgifter till ansvariga för pressfrågor i Domkyrkoförsamlingen.

Kommunikatör: Emilie Ekelund, 046-35 87 38

Domkyrkokaplan och arbetsledande komminister: Lena Sjöstrand, tel 046-35 88 81, 070-520 10 47.