Kontaktpersoner

För att underlätta redaktionens arbete har vi här kontaktuppgifter till ansvarig i Domkyrkoförsamlingen.

Vik församlingsherde domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, tel 046-35 88 81, 070-520 10 47.