Kontaktpersoner

För att underlätta redaktionens arbete har vi här samlat uppgifter om några kontaktpersoner.

Vik församlingsherde domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, tel 046-35 88 81, 070-520 10 47
Informatör Kristina Strand Larsson, tel 046-35 87 38, 076-899 34 78
Församlingsstrateg Rickard Bonnevier (tjänstledig för att pröva annan tjänst i Stockholm)