Domprost Håkan E Wilhelmsson tar adjö

Annandag jul den 26 december avskedspredikar Håkan E Wilhelmsson efter mer än elva år som domprost i Lund.

Avskedspredikan sker i Domkyrkans högmässa 11.00. Efter gudstjänsten är det mottagning i Domkyrkoforum för alla Lundabor och tillresta gäster. Klockan 14.30 firas Vesper, en gudstjänst med musik och läsningar, i Domkyrkan. Vid båda gudstjänsterna medverkar organisterna Tomas Willstedt och Stefan Ekblad samt sångare från Domkyrkans körer.

Från andra kyrkor och samfund deltar generalvikarie Pascal René Lugn OP, före detta distriktsföreståndare i Missionskyrkan Gunnel Jacobsson-Kritz, arkimandrit Gabriel Askefur från Den Heliga Treenighetens kloster och sogneprest Kaj Bollmann från Danmark.

Håkan E Wilhelmsson utnämndes till domprost i Lunds domkyrkoförsamling den 1 februari 2002. Han hade då under många år varit kyrkoherde i Stockholms stift. Wilhelmsson har arbetat med utvecklingsfrågor på Svenska kyrkans alla nivåer. Han har också ett starkt engagemang för internationella frågor och för dialogen mellan kyrkor och samfund.

Under Håkan E Wilhelmssons tid som domprost har Lunds domkyrka fördjupat samarbetet med andra europeiska katedraler. Pilgrimsarbetet har utvecklats och Domkyrkoforum har efter många år som idé och vision blivit verklighet.

– Håkan E Wilhelmsson har skapat en kreativ miljö i och kring Domkyrkan. Under åren har mycket kunnat prövas och utvecklas. Domkyrkans ställning i staden har stärkts, säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan.

För mer information
Lena Sjöstrand, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskayrkan.se
Håkan E Wilhelmsson, 046 35 87 40, hakan.e.wilhelmsson@svenskakyrkan.se