Fredrik Modéus tas emot i Lunds domkyrka

På söndag den 9 februari välkomnas Lunds domkyrkoförsamlings församlingsherde i en mässa klockan 11.

Fredrik Modéus tillträdde den 1 januari som församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling. I den nya organisationen för Svenska kyrkan i Lund är domprosten Kerstin Hesslefors Persson ansvarig för Lunds pastorat, som består av sju församlingar. Varje församling har sedan en församlingsherde.
Mässan i Domkyrkan leds av Kerstin Hesslefors Persson. Fredrik Modéus predikar. Efter gudstjänsten är det kyrkkaffe i Domkyrkoforum dit alla är välkomna.

Fredrik Modéus har varit präst sedan 1991. Han har arbetat i församlingar i Värnamo, Oskarshamn och Hässleholm. Efter en kortare period som studentpräst blev han i slutet av 1990-talet kyrkoherde i Helgeands församling i Lund. Sedan 2009 är Fredrik doktorand i systematisk teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Han är också författare till ett flertal böcker om bland annat gudstjänstutveckling.

För mer information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se
Fredrik Modéus, församlingsherde, 046 35 87 61, fredrik.modeus@svenskakyrkan.se