Tom Domkyrka skannas nattetid

Den 24 februari – 7 mars pågår nästa fas av skanningen av Lunds domkyrka. Allt sker nattetid. Hela mittskeppet är tomt på stolar och Lundaborna kan passa på att uppleva en annorlunda Domkyrka.

Mätresultatet av skanningen, som utförs av teknikkonsulten Sweco i samarbete med Riksantikvarieämbetet, ska ligga till grund för framställningen av en 3D-modell. Den första delen av skanningen skedde i slutet av augusti förra året. Nu fortsätter arbetet med laserskanning och fotoskanning i mittskepp, sidoskepp och högkor. Arbetet ska bland annat ge underlag till detaljerade ritningar av Domkyrkan.
– Det är ett unikt arbete som sker de närmaste veckorna. Vi ser fram emot att kunna få fördjupad kännedom om Domkyrkan som byggnad. Genom detta projekt bidrar vi också konkret till att underlätta framtida generationers vård av Domkyrkan. Dessutom ger arbetet möjlighet att just nu uppleva Domkyrkan tömd på stolar i nästan två veckor. Passa gärna på att komma in och se rummet på ett annorlunda vis! säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan.

Skanningen ger bakgrundsmaterial till en vård- och underhållsplan för Domkyrkan. I ett senare skede kan det framtagna materialet anpassas till en digital modell för allmänheten och användas i historiska arkiv eller för arkeologiska syften.

För mer information
Lena Sjöstrand, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

För mer information om tekniken
Christoffer Brand, 0725 26 38 23, christoffer.brand@sweco.se
http://www.sweco.se

Riksantikvarieämbetet
Håkan Thorén 010 480 80 17, hakan.thoren@raa.se