Multifaith Chaplaincy

Multifaith Chaplaincy i Lund är ett samarbetsavtal mellan Studentprästerna och representanter för judendom, islam, buddhism och olika kristna samfund.

Multifaith chaplaincy startade i december 2015.

Multifaith chaplaincy startade i december 2015.

Grundläggande värderingar
• Respekten för varje enskild individ oavsett religion, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning eller ålder.
• Samarbetet över religions- och samfundsgränser med öppet sinne och ömsesidig respekt.
• Beaktandet och synliggörandet av individens rätt till religionsutövning samt förebyggande av diskriminering.

Läs mer om MFC i pressen.

Kontakt
mfc.lund@gmail.com, 046 35 87 36

Judendom: Rabbin Rebecca Lillian, 0733 50 01 95, rabbi.r.lillian@gmail.com

Islam: Imam Ali Ibraim, 0739 04 02 12, alielchafei7@gmail.com,
www.islamlund.net

Buddhism: Dharma master Ming Bao, 0704 15 46 42, info@taozen.se, www.taozen.se

Pingstkyrkan: Pastor Lukas Carlsén, 0768 60 64 73, lukas@lund.pingst.se, www.pklund.se

Studentprästerna: Lisa Vinsander, 046 35 87 35, studentprasterna.lund@
svenskakyrkan.se

In English

Multifaith Chaplaincy at Lund University
Multifaith chaplaincy at Lund University is a collaboration between representatives from Islam, Buddhism, Judaism and Christianity.

All representatives agree on the following basic values:
• To respect everyone regardless of faith, gender, sexual orientation, ethnicity, disability or age.
• To work together with an open mind and mutual respect.
• To work against discrimination and towards religious tolerance.

Lund Cathedral (Church of Sweden) offers Holy Communion Service in the Cathedral, Taizé Service, free and confidential counselling, free guided tours of the Cathedral. I addition, activities such as trips, free cinema and celebrations of traditional holidays are organised.

For more information about our work in English
Cathedral of Lund
Join Lund Cathedral – Services in English on Facebook