Barn och ungdom

Barn- och ungdomskörerna övar regelbundet och sjunger ibland vid gudstjänsterna i Domkyrkan

Flickkören Korinterna I Domkyrkan finns en flickkör för dig från 12 år. Mer information: Kerstin Larsson, kerstin.a.larsson@svenskakyrkan.se

Lunds domkyrkas gosskör
Vi är en kör för killar i alla åldrar som gillar att sjunga. Repertoaren är bred och ambitionen hög. Kören är uppdelad i fem grupper utifrån ålder. De större projekten gör vi tillsammans, men under terminerna kan planeringen se lite olika ut för körerna. Junior- och seniorkörerna är förberedande för Gosskören. Kören övar i Mikaelssalen i Kapitelhuset bakom Domkyrkan eller i Domkyrkoforum.

Lunds gosskör är uppdelad i fem grupper utifrån ålder:
Juniorgruppen övar en gång i veckan. Vi lär oss om musik och körsång på ett lekfullt sätt och medverkar vid körens gemensamma konserter.
Junior, 6-7 år, övar på onsdagar 17.00-17.30.

Seniorgruppen övar en gång i veckan. I seniorgruppen börjar vi läsa mer noter och sjunga i stämmor. Seniorerna, 8-9 år, övar på onsdagar 17.35 – 18.05.

Gosskören övar upp till två gånger i veckan och sjunger i två eller tre stämmor. En dag i veckan övar vi på egen hand och en dag utgör gosskören sopran- och altstämmorna i den fyrstämmiga kör som bildas tillsammans med herrstämmorna (Domherrar och Cantores Cathedrales)

Gosskören från 9 år och uppåt övar upp till två gånger i veckan.
Tisdagar 16.00-17.10.
Ett antal torsdagar under terminen 17.00-18.00.

Domherrarna är vår tonårskör som övar på tisdagar 17.20-18.00. Detta är kören för dig som går på högstadiet/gymnasiet. Kören sjunger 1-3 stämmor och här har du chansen att vänja dig vid mansrösten och samtidigt medverka i gosskörens gemensamma konserter. Domherrarna är en förberedande grupp inför Cantores Cathedrales.

Cantores Cathedrales är en kammarmanskör med medlemmar i åldrarna cirka 16-25 år. Körens repertoar är bred och innefattar både sakral, profan, modern och klassisk musik. I juni 2014 och 2015 deltog Cantores Cathedrales i den internationella körtävlingen i Miedzyzdroje, Polen och vann guld i både allmän och sakral klass. Kören sjunger tillsammans med övriga gosskören och Domherrarna en gång i veckan och har därutöver självständiga projekt, som manskör eller i samarbete med andra körer. Kören övar på torsdagar 17.00-19.00.

Till juniorer och seniorer behövs inget sångprov, men till de övriga grupperna görs en provsjungning.

Välkommen att kontakta Robert Bennesh (robert.bennesh@svenskakyrkan.se) eller Susannah Carlsson (susannah.carlsson@svenskakyrkan.se), körledare.

Fakta
Lunds gosskör grundades 1976 av Eva Svanholm Bohlin. Kören hette då Cantarellerna och var en del av Lunds kommunala Musikskola. 1987 flyttade verksamheten till Lunds domkyrka och kören bytte namn till Lunds Domkyrkas Gosskör. 2015 gick körens verksamhet in under Lunds pastorat och bytte då namn till Lunds Gosskör.

Gosskören har under åren utvecklats till en av de främsta barn- och ungdomskörerna i regionen med många turnéer och tävlingar i bagaget. Kören har också gett ut ett antal skivor, bland annat luciaskivan Nu stige jublets ton och Ave Maria. Kören sjunger vid högmässor och gudstjänster i Svenska kyrkan i Lund men gör också egna konserter och medverkar i större verk så som Orffs Carmina Burana, Mozarts Requiem och Monteverdis Mariavesper. Mest känd idag är kanske kören för sina årliga Lucia-konserter i Lunds domkyrka. Dessa konserter görs i samarbete med damkören Korallerna. Bland gamla korister finner vi bland annat vinnaren av Eurovision Song Contest Måns Zelmerlöv och musicalartisten Christopher Wollter.