Kultur i Domkyrkan

Konsten uttrycker verklighet och gestaltar existentiella erfarenheter. Den hjälper oss att dela upplevelser. I konsten kan vi mötas och utforska livet.

I Lunds domkyrka skapar och gestaltar vi mötesplatser mellan konst, kultur och kyrka. Det sker genom konstutställningar, dans, litteratur, film och drama. I denna samverkan är själva kyrkorummet en viktig med- och motspelare. Vi utforskar mötet mellan konsten och Domkyrkans arkitektur och historia. Samtidskonsten går i dialog med gudstjänst och teologi. Men kyrkans kulturdialog kan ske även utanför kyrkorummet, i media och på teatrar, biografer och i konsthallar.

Kyrkan har alltid haft en konstnärlig praktik. Arkitektur, bild, musik, rörelse, skulptur och gestaltning har så länge kyrkan funnits varit en del av dess liv. Under senare år har relationen mellan kyrkan och dagens kulturliv stärkts. Arbetet med kulturfrågor i Lunds domkyrka bidrar till denna relation. Som kyrka vill vi vara i levande dialog med den samtida konsten.

Exempel på konstnärer vars konst visats i Lunds domkyrka: Carlos Capelan, Peter Tillberg, Cecilia Edefalk, Bianca Maria Barmen, Mikael Lundberg och Lena Lervik.