Liberiet

Strax söder om Lunds domkyrka ligger det medeltida huset Liberiet. På bottenvåningen finns Pilgrimsplats Liberiet. I salen på den övre våningen kan du öva tyst meditation, Tai Chi och heliga danser.

OBS: Under 2015-2018 genomgår Liberiet en efterlängtad, genomgripande renovering. Verksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler.

Har du frågor, kontakta gärna pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64, pilgrim@lundsdomkyrka.se. Läs mer på pilgrimsvagen.se

Pilgrim

Över hela Europa går pilgrimsvägar, genom Skåne och Blekinge finns Pilgrimsvägen med Lunds domkyrka som nav.

Heliga danser, Tai Chi, meditation

Heliga danser, Tai Chi och meditation är alla metoder för att nå stillhet i sinnet och komma närmare Gud och sig själv.

Tyst meditation

Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna. Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor.