Pressinbjudan: Grav funnen under Liberiet i Lund

I samband med en arkeologisk undersökning i Liberiet i Lund har arkeologerna hittat lämningar efter en grav från högmedeltiden.

– Det skelett som påträffades har gravlagts någon gång under tidsperioden 1150-1200-tal på den kyrkogård som då fanns i området söder om Domkyrkan. Under senmedeltiden uppfördes en del byggnader i tegel på platsen som en vidareutveckling av ärkebiskopens befästa residens Lundagård. Bland annat byggdes Liberiet under 1400-talets andra hälft som biblioteksbyggnad för domkapitlet. Då hamnade även den gravlagde under byggnaden, säger Johan Wallin, arkeolog på Kulturen.

Torsdagen den 23 juli 2015 finns Johan Wallin och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand på plats i Liberiets bottenvåning och kan berätta mer kl 11.00.

För mer information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se