Söndagskväll i katedralen – ord, konst och toner i samspel med kyrkorummet

Genom hela Domkyrkans historia har människor enskilt och tillsammans med andra genom rörelse, ord och musik gestaltat glädje, smärta, tillhörighet i rummet. Söndagskväll i katedralen vill bjuda på musik, lyrik, dans, konst och mässa i övergången mellan söndag och vardag.

Klockan 19 under sex söndagskvällar i höst kommer olika konstuttryck att ta gestalt under Domkyrkans valv. Det är en enkel mässa där kyrkorum, konst och liturgi samspelar.
– Detta är tänkt som en stund då vi bara kan vara, uppleva dialogen mellan rummet, konsten och oss själva och med hjälp av olika uttryck få tillfälle att samla ihop det som varit och hämta kraft för att gå ut i en ny vecka, säger Josefin G Andersson, präst i Lunds domkyrkoförsamling.

Söndagskvällar i katedralen hösten 2017

  • 3 september Luther och psalmen. Domkyrkans alla körsångare och brassensemble under ledning av Stefan Ekblad och Robert Bennesh sjunger Lutherpsalmer tillsammans med församlingen. Staffan Storm, prodekan vid konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, berättar om Luther ur ett musikaliskt perspektiv och under kvällen framförs hans ”Trosbekännelse 1695”.
  • 17 september ”Har du tid?” Lunds stifts kyrkospel framför årets kyrkospel ”Har du tid?” – läs mer här.
  • 15 oktober Bakkhos puns, internationell spoken jazz-ensemble. Läs mer om dem här.
  • 29 oktober i konst. Kvällen anknyter till höstens utställning i kryptan, men ljud- och videoinstallationer av konstnären Ana Rebãrdo.
  • 12 november. Malmö Sinfonietta tillsammans med Trefaldighetskören från Kristianstad framför Cherubinis requiem.
  • 3 december, Adventstema

Fri entré!

Medverkande
Josefin G Anderson, präst, josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se
Lena Sjöstrand, präst, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Robert Bennesh, musiker, robert.bennesh@svenskakyrkan.se

Stefan Ekblad, musiker, stefan.ekblad@svenskakyrkan.se