Söndagskväll i katedralen – ord, konst och toner i samspel med kyrkorummet

Genom hela Domkyrkans historia har människor enskilt och tillsammans med andra genom rörelse, ord och musik gestaltat glädje, smärta, tillhörighet i rummet. Söndagskväll i katedralen vill bjuda på musik, lyrik, dans, konst och mässa i övergången mellan söndag och vardag.

Klockan 19 under sex söndagskvällar i vår kommer olika konstuttryck att ta gestalt under Domkyrkans valv. Det är en enkel mässa där kyrkorum, konst och liturgi samspelar.
– Detta är tänkt som en stund då vi bara kan vara, uppleva dialogen mellan rummet, konsten och oss själva och med hjälp av olika uttryck få tillfälle att samla ihop det som varit och hämta kraft för att gå ut i en ny vecka, säger Josefin G Andersson, präst i Lunds domkyrkoförsamling.

Söndagskvällar i katedralen våren 2018

Program våren 2018, söndagskvällar 19.00

 • 4 februari Kyndelsmässodagen
  Musik från andra dimensioner med tre kvinnliga tonsättare: Gloria Coates – Germaine Tailleferre – Yoko Ono. Tomas Willstedt, orgel
 • 25 februari Andra söndagen i fastan
  Martin Küchen, saxofon
 • 18 mars Marie bebådelsedag
  Mariavandring i Domkyrkan
 • 8 april Andra söndagen i påsktiden
  Ansiktet från det inre, en söndagskväll vid Bo Hylanders bilder som är utställda i kryptan. Iris Bergcrantz, sång, Anna-Lena Laurin, piano
  Josefin G Andersson och Lena Sjöstrand, präster
 • 22 april Fjärde söndagen i påsktiden
  Ide vokalensemble
 • 13 maj Söndagen före pingst
  S:t Laurentii kammarkör

Medverkande
Josefin G Anderson, präst, josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se
Lena Sjöstrand, präst, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Robert Bennesh, musiker, robert.bennesh@svenskakyrkan.se

Stefan Ekblad, musiker, stefan.ekblad@svenskakyrkan.se