Stiftelsen Baculus Deperditus – den förlorade kräklan

Stiftelsen Baculus Deperditus
Stiftelsen Baculus Deperditus har till ändamål att årligen anordna en publik föreläsning. 2016 sker det för andra gången. Representanter för naturvetenskap, medicin, teologi och humaniora tillsammans med präster och till exempel författare, musiker, skådespelare eller konstnärer föreläser, gestaltar och samtalar på temat Läkande krafter – medicinska, sociala och andliga. Uppgiften är att göra aktuell forskning tillgänglig. Kvällen lyfter fram erfarenheter och forskning i gränsområdet mellan naturvetenskap och humaniora och belyser fysiska, psykiska och andliga faktorers betydelse för människors hälsa och skapelsens livsvillkor.
Kräklan är en del av biskopens insignier. I ordningen för biskopsvigningen formuleras biskopens uppgift bland annat så att biskopen ska stärka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken och vittna om Guds väldiga gärningar för allt skapat. Genom stiftelsen Baculus Deperditus utövar biskopen sitt uppdrag med fokus på hälsa och omsorg om hela skapelsen.

Kräklan – från smycke till stiftelse
I ett gåvobrev från den 27 maj 1946 vid Lunds domkyrkas åttahundraårsjubileum, ett jubileum framskjutet ett år på grund av världskriget, förordnade Ebba Loo Osterman (1895–1998) att en kräkla skulle överlämnas till biskopen i Lunds stift till minne av hennes framlidne make Hans
Osterman (1883–1941). Kräklan skulle brukas i all framtid. kräklan var försedd med en stav av elfenben och överdelen av guld var besatt med smaragder och briljanter. Ädelstenarna hade enligt vissa uppgifter burits av Ebba Loo Osterman själv. Den välkände silversmeden vid ateljé Borgila i Stockholm, friherre Erik Fleming (1894–1954), skapade kräklan i ett enda exemplar. Gåvan överlämnades den 27 maj 1946 till biskopen i Lunds stift. Kräklan stals i Domkyrkan den 27 maj 2009. Biskopsstaven har inte återfunnits och försäkringsersättning har utgått. Biskopen i Lund har förordnat att försäkringsersättningen ska bilda en särskild stiftelse med namnet Baculus Deperditus.