Storbygget Domkyrkan för Bygg- och anläggningsprogrammet

Från den matematiska modulen till laserscanning.

Koppling till läroplanen, Ur Gy2011

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering. Eftersom bygg- och anläggningsarbete påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt håll­bart byggande.

Till Lund kom arbetskraft från hela Europa under 1000-talet för att bära, hugga, lyfta och bygga Domkyrkan och en stor bygghytta växte fram där arkitekten, mästare och lärlingar arbetade tillsammans och utbytte kunskap med varandra. Olika yrkesgrupper fick samarbeta under hela byggprocessen för att med gemensam arbetsinsats, från stenbrottet i Höör till arbetsplatsen i Lundagård, kunna grundlägga, bygga, renovera och restaurera Domkyrkan.  En byggnad som trots sina snart 900 år mitt i Lund alltid följer med i tiden och tagit emot nya arbetsmetoder och den senaste tekniken.

Välkommen till en visning där byggarbetet står i fokus. Vi pratar om hållbart byggande, olika byggnadstekniker och om det olika yrkesgrupperna som arbetade med domkyrkobygget.

Ålder: Gymnasiet.

Omfattning: Programmet tar cirka 45 minuter.

Tid: Under hela året.

 

 

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Materialet Var kommer all sten ifrån?

Varför var den bäst för bygget?

Vad behövdes träd till?

Hur fick man sina verktyg?

 

Geologi

Geografi

Teknik

Anläggningsprocessen

Arbetslaget Vilka olika yrkesgrupper behövdes för att bygga upp lunds domkyrka? Vart kom alla arbetare ifrån?

Vem var arkitekten?

Hur fungerade en byggnadshytta?

Teknik

Matematik

Samhällskunkskap

Husbyggnad

Byggnadsverket Hur och vart skiljer sig den romanska byggnadsstilen jämfört med den gotiska?

Hur är Domkyrkans murar byggda?

Vad är en basilika för något?

Vad har Gustave Eiffel för koppling till Domkyrkan?

Teknik

Historia

Religion

Ljuset Vart har vi det olika vädersträcken?

Varför är Öst viktigt?

Varför har vi mosaiken i koret?

Hur är fönsterna placerade?

 

Fysik

Teknik

Religion

Historia

Kryptan Vad är den matematiskan modulen?

Varför byggdes ett dräneringssystem in under från 1500-talet?

Vad fyller brunnen för funktion?

Vart finns det tuff?

Teknik

Matematik

Religion

Historia

1800-1900-talet: Vem var Carl Georg Brunius?

Vad gjorde Helgo Zetterwall?

Vem var Eiler Græbe

Vad gjorde Dalby stenhuggeri?

Teknik

Matematik

Fysik

Husbyggnad