Studentprästerna – kontakt

Välkommen att kontakta oss, antingen genom den gemensamma mejlen och telefonnumret, eller någon av oss direkt.

Namn Kontaktuppgifter
Studentprästerna Telefon: 046-71 87 35
mail: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se
Lisa Svensson, präst i Svenska kyrkan Telefon: 046-71 87 36
lisa.k.svensson@svenskakyrkan.se
Jan Kjellström, präst i Svenska kyrkan Telefon: 046-71 87 37
jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se
Josefin G Andersson, präst i Svenska kyrkan Telefon: 046-71 87 47
josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se
Karin Olofsdotter, pastor i Västerkyrkan Telefon: 0707 29 74 72 karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
Jessica G Nordqvist, präst i Svenska kyrkan,
Campus Helsingborg
jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 18 90 45
Eva Kunda Neidek, musiker Telefon: 0701 72 33 37 eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu