Studentprästerna vid Lunds universitet
Välkommen att kontakta oss!

Studentprästerna vid Lunds universitet

Studentprästerna är till för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet och SLU-Alnarp. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till oss.

Att arbeta inkluderande och icke-diskriminerande är en självklarhet för oss. Genom vårt nätverk Multi Faith Chaplaincy hjälper vi studenter och anställda av olika tro att hitta till sitt samfund. Varje år deltar vi i Pride och firar regnbågsmässa några gånger per år!

Vi firar gudstjänst, ingår i krishanteringsgrupper, ger utbildningar och tar emot för enskilda samtal etc. Torsdagar kl. 18.30 under terminstid firas Taizéinspirerad mässa i Domkyrkans krypta.

Studentprästerna är ett ekumeniskt arbetslag från Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan och vi finns på flera platser i Lund och Helsingborg: I Domkyrkoforum, AF-borgen och Västerkyrkan samt Campus Helsingborg.

 

Följ oss gärna på Facebook!

Kontakt
Telefon: 046-71 87 35
Mail: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se
eller någon av oss direkt.

Stöd och samtal

Någon att prata med om det som är viktigt för dig. Antingen individuellt eller i grupp. Oavsett tro eller livsåskådning är du välkommen till enskilda samtal med någon av oss.

Gemenskap och aktiviteter

I en ny stad kan det ibland vara svårt att hitta nya vänner och aktiviteter. Gillar du att gå på bio, sjunga i kör eller sitta i timmar och samtala… eller kanske äta tacos? Häng med på våra aktiviteter!

Utbildning och kurser

Tillsammans med studentorganisationer och övriga stödfunktioner vid Lunds universitet har vi tagit fram utbildningar som har till syfte att vidareutveckla det goda arbete som sker vid universitetet.

Gudstjänster och andakt

Hur och var man vill fira gudstjänst varierar från person till person. Här finner du ett axplock av gudstjänster och andakter, från Taizeinspirerad mässa i kryptan till Regnbågsmässa i samband med Pride.

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till alla studentpräster som arbetar i Lund!

English summary

You are welcome to contact the Student chaplains regardless of your own faith and beiefs. We are an English speaking team and the cathedral offers worships in English every week.