Gudstjänster och andakt

Hur och var man vill fira gudstjänst varierar från person till person. Här finner du ett axplock av gudstjänster och andakter.

Taizé-gudstjänst: Vi träffas varje torsdagskväll kl 18.30 under terminstid i Domkyrkans krypta. Gudstjänsten är inspirerad av andaktslivet vid klostret i Taizé och präglas av musik, gemenskap och enkelhet. Kontakt: Lisa Svensson. lisa.k.svensson@svenskakyrkan.se

Holy community service: Söndagar klockan 17 firar vi en mässa på engelska i Domkyrkan. Mässan leds oftast av studentpräst Jan Kjellström. jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Huvudgudstjänst i Västerkyrkan mer info kommer!

Tacolov: En plats för häng – en tid för lovsång. Några fredagar under terminen bjuder vi in till tacohäng för studenter i Västerkyrkan kl 18.00-19.30! Anmäl en dag i förväg hur många tacos du vill ha. Pris 40 kr och måltiden är vegetarisk. Kvällen fortsätter 19.30 med en gudstjänst öppen för alla med lovsång, intervju, nattvard och bön. Kontakt: Karin Olofsdotter karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu

Retreat för anställda mer info kommer!

Regnbågsmässa mer info kommer!

Sinnesromässa i Helsingborg: En stilla mässa som vi firar varje torsdag kl. 18.30 i Gustaf Adolfs kyrka (fr.o.m april Söderg. 39). Kontakt: Jessica G Nordqvist, jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se

För att hitta till andra religiösa samfund, läs om vår nätverk Multi Faith Chaplaincy. Här hittar du de fasta gudstjänsttiderna i Lunds domkyrka.