Gudstjänster och andakt

Hur och var man vill fira gudstjänst varierar från person till person. Här finner du ett axplock av gudstjänster och andakter.

Taizé-gudstjänst: Vi träffas varje torsdagskväll kl 18.30 under terminstid i Domkyrkans krypta. Gudstjänsten är inspirerad av andaktslivet vid klostret i Taizé och präglas av musik, gemenskap och enkelhet. Kontakt: Lisa Svensson. lisa.k.svensson@svenskakyrkan.se

Huvudgudstjänst i Västerkyrkan läs mer här.

Holy communion service: Söndagar klockan 17 firar vi en mässa på engelska i Domkyrkan. Mässan leds oftast av studentpräst Jan Kjellström. Mer information finns här. jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se

Tacolov: En plats för häng – en tid för lovsång. Läs mer här. Kontakt: Karin Olofsdotter karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu

Retreat för anställda läs mer här!

Pilgrimsvandring för studenter och unga vuxna. Kontakt: Karin Olofsdotter karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu Läs mer här.

Ekumenisk klimatbön. Vi samlas och ber för jordens framtid sista fredagen i månaden. Studentprästerna i samarbete med den kristna klimatrörelsen God jord och Sankt Peters Kloster. Kontakt: Karin Olofsdotter karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
Läs mer här.

Regnbågsmässa firar vi några gånger per termin. För mer info, kontakta Josefin Solberg, josefina.solberg@svenskakyrkan.se

Sinnesromässa i Helsingborg: En stilla mässa som vi firar varje torsdag kl. 18.30 i Gustaf Adolfs kyrka (fr.o.m april Söderg. 39). Kontakt: Jessica G Nordqvist, jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se

För att hitta till andra religiösa samfund, läs om vår nätverk Multi Faith Chaplaincy. Här hittar du de fasta gudstjänsttiderna i Lunds domkyrka.