Studentprästernas kurser

Vi vänder oss bland annat till hel-och deltidare inom Kuratorskollegiet, Lunds universitets studentkårer och Akademiska föreningen, samt till studievägledarnätverket och övriga personalgrupper. 

Vi finns till för samtliga studenter och anställda oavsett tro eller livsåskådning. Tillsammans med studentorganisationer och övriga stödfunktioner vid LU har vi tagit fram utbildningar som har till syfte att vidareutveckla det goda arbete som sker vid universitetet.

Vårt kursutbud ser i dagsläget ut som följande:  

  • MHFA – Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Det är en två dagars utbildning och mer information går att hitta här.
  • Den stora kriskursen: Tillsammans med studentorganisationerna ger vi en heldagsutbildning med föreläsningar varvat med grupparbeten. Utbildningen består av: allmän kriskunskap, LU:s krisberedskap och kriskommunikation, stresshantering och konfliktlösning. Den vänder sig främst till hel-och deltidare inom KK, LUS och AF. Utbildningen går att få i halvdagsformat och är då främst riktad till personalgrupper.
  • Den lilla kriskursen: En utbildning på ca 1,5 h där vi jobbar utifrån samma grundprinciper som i den stora kriskursen men i ett förminskat format. Denna kurs vänder sig främst till förmän, novischfaddrar och andra studentaktiva volontärer.
  • Suicidprevention: En halvdagsutbildning där vi går igenom varningstecken och åtgärder för suicidprevention och samtalar utifrån olika case.
  • Mångfaldens möjligheter och utmaningar: Utifrån vårt interreligiösa nätverk Multifaith Chaplaincy tar vi upp olika aspekter av religiös och kulturell mångfald. I enlighet med diskrimineringsgrunderna talar vi om de utmaningar och möjligheter som ett mer pluralistiskt samhälle för med sig.
  • Det svåra samtalet: Hur kan man hantera det svåra samtalet när man som ledare för en grupp eller organisation måste hantera människor i kris. Det kan handla om sexuella trakasserier, tidigare trauman eller ett plötsligt dödsfall. Hur behåller man lugnet, hur hittar man vägar ut ur krisen?
  • Specifika delar ur kriskursen och övrigt kursutbud: I samråd med varje enskild grupp kan vi utforma olika sorters upplägg så som konflikthantering, krisberedskap, psykisk ohälsa mm. Detta kan ta allt ifrån 30 minuter till en heldag och vi försöker vara lyhörda så att utbildningen blir relevant för den specifika målgruppen.

För mer information, vänligen kontakta: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se eller 046-718735