Studentprästernas kurser

Studentprästerna i Lund finns till för samtliga studenter och anställda oavsett tro eller livsåskådning. Tillsammans med studentorganisationer och övriga stödfunktioner vid Lunds universitet har vi tagit fram utbildningar som har till syfte att vidareutveckla det goda arbete som sker vid universitetet.

Vi vänder oss bland annat till hel-och deltidare inom Kuratorskollegiet, Lunds universitets studentkårer och Akademiska föreningen, samt till studievägledarnätverket och övriga personalgrupper.  Vårt kursutbud ser i dagsläget ut som följande:

Den stora kriskursen: Tillsammans med LU:s säkerhetschef ger vi en heldagsutbildning med föreläsningar varvat med grupparbeten. Utbildningen består av: allmän kriskunskap, LU:s krisberedskap och kriskommunikation, stresshantering och konfliktlösning. Den vänder sig främst till hel-och deltidare inom KK, LUS och AF. Utbildningen går att få i halvdagsformat och är då främst riktad till personalgrupper. Läs mer och boka här.

Den lilla kriskursen: En utbildning på ca 1,5 timme där vi jobbar utifrån samma grundprinciper som i den stora kriskursen men i ett förminskat format. Denna kurs vänder sig främst till förmän, novischfaddrar och andra studentaktiva volontärer.

Suicidprevention: En halvdagsutbildning där vi går igenom varningstecken och åtgärder för suicidprevention och samtalar utifrån olika case.

Mångfaldens möjligheter och utmaningar: Utifrån vårt interreligiösa nätverk Multifaith Chaplaincy tar vi upp olika aspekter av religiös och kulturell mångfald. I enlighet med diskrimineringsgrunderna talar vi om de utmaningar och möjligheter som ett mer pluralistiskt samhälle för med sig.

Specifika delar ur kriskursen och övrigt kursutbud: I samråd med varje enskild grupp kan vi utforma olika sorters upplägg så som konflikthantering, krisberedskap, psykisk ohälsa mm. Detta kan ta allt ifrån 30 minuter till en heldag och vi försöker vara lyhörda så att utbildningen blir relevant för den specifika målgruppen.

För mer information, vänligen kontakta: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se
eller 046-718735.