Domprost Kerstin Hesslefors Persson.

Domprost, domkyrkoråd och stiftskansli

Domprosten ansvarar för allt kyrkligt i Lunds pastorat. Domkyrkorådet är det organ som förvaltar Domkyrkofastigheten och dess tillgångar. På stiftskansliet arbetar bland annat biskopen.

Domprost Lunds pastorat
Kerstin Hesslefors Persson, tel 046-35 87 40

Lunds stiftskansli
Växel 046-15 55 00
Biskop Johan Tyrberg, kontakt via sekreteraren Katarina Sjöström, tel 046-15 55 02.

Domkyrkorådet
Domkyrkokamrerare Mats Persson, tel 046-15 56 10