Unik Form 2016

Den 14 oktober öppnar Konsthantverks­centrum för andra gången sin marknad Unik Form i Domkyrkoforum. Under helgen säljer och visar ett tjugotal profes­sionella konsthantverkare från hela landet sina verk.

Unik Form, som pågår 14–16 oktober och arrangeras av Konsthantverkscentrum i samverkan med Domkyrkoförsamlingen, är en kombination av marknad och utställning där man som besökare kan knyta direkt kontakt med enskilda konsthantverkare på plats. Unik Form arrangerades i Domkyrkoforum för första gången 2014 och efter ett års paus är man nu tillbaka. Precis som sist finns det möjlighet att prova, fråga och handla.

– Vi jobbar för att konsthantverket ska ha en naturlig plats i vårt samhälle. Föremål som är gjorda med omsorg för miljö och för andra människor tror vi kan bidra till en bättre samhällsutveckling. Konsthantverk kopplar ihop människor och skapar berättelser, upplevelser och relationer och det finns alltid ett band mellan den som skapar och det skapade, säger Linda Soondra, projektledare på Konsthantverkscentrum Skåne.

Efter söndagens högmässa­ hålls ett seminarium med bland andra Lena Sjöstrand, domkyrko­kaplan, Michaela Ivarsdotter, kopparslagare, och Birgitta Nordström, som i år har tagit Sveriges första licentiatexamen i konsthantverk vid HDK med arbetet ”I ritens rum – om mötet mellan tyg och människa”.  Samtalet leds av Konsthantverkscentrums verksamhets­ledare Mari-Louise Franzén.

Under helgen finns det också möjlighet att skapa egna lerkärl i en kreativ verkstad för barn och vuxna med utgångspunkt i frågan ”Vad är ett kärl egentligen?”. Verkstaden leds av keramiker Linda Herrlin och Domkyrkans församlingspedagog Maria Johnsson, och deltagarna får prova olika tekniker i lera och fundera på kärlets betydelse. De skapade föremålen visas upp i söndagens högmässa.

PROGRAM
Fredag 14 oktober
17.00-19.30: Invigningsmingel. Unik Forms marknad är öppen.
18.00: Samtal med designer och konstnär Bea Szenfeld och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.  Samtalet hålls i Finn i Domkyrkoforum. Det tar sin utgångspunkt i Bea Szenfelds arbeten, bland annat verket Station 5 som visas i Domkyrkans krypta, och berör hur vi genom konst och design kan uttrycka och utforska livet.

Lördag 15 oktober. Programmet ingår i Konstkväll Lund.
10.30: Unik Forms marknad är öppen.
11.30-16.30: Kreativ verkstad för barn och vuxna i Finn i Domkyrkoforum. ”Vad är ett kärl, egentligen?” Skapa i lera med olika tekniker och fundera på kärlets betydelse, med keramiker Linda Herrlin och församlingspedagog Maria Johnsson.
17.00: Träffa Bea Szenfeld vid installationen Station 5 i kryptan.
18.00: Träffa Emilie Riise Lantz vid verket Sorg i kryptan.
19.00: Samtal om samtidskonstens betydelse, lokalt och i ett lite större perspektiv. Bland  deltagarna finns Gertrud Sandqvist, rektor för Malmö Konsthögskola och Dan Jönsson, kulturjournalist och konstkritiker.
22.00: Mässa i Domkyrkan.

Söndag 16 oktober
11.00: Högmässa i Domkyrkan som knyter an till lördagens kreativa verkstad på temat ”kärl” och föremålen som skapats visas upp.
13.00–14.00: Seminarium ”Liturgiska föremål – från beställning till bruk” i Domkyrkoforum. Medverkande är Birgitta Nordström, textilkonstnär och fil. lic. i konsthantverk, Michaela Ivarsdotter, metallkonstnär och kopparslagarmästarinna samt Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan. Samtalet leds av Konsthantverkscentrums verksamhetsledare Mari-Louise Franzén.