Volontär

Vad brinner du för? Vill du bli en av många ideella medarbetare i Lunds domkyrkoförsamling? Du behövs!

Att vara kyrka och församling är något vi gör gemensamt, alla människor som känner en samhörighet till Domkyrkan och Domkyrkoförsamlingen. För att församlingens arbete ska fungera behövs många personers tid och engagemang.

Man eller kvinna, ung eller gammal? Det spelar ingen roll. Det ideella engagemanget är ett ömsesidigt givande och tagande. Uppdragen är oavlönade. De görs på egen tid och bygger på lust och engagemang. Uppgifternas omfattning kan variera beroende på hur mycket tid du kan avsätta. I menyn till vänster ger vi några exempel på uppdrag. Men du har kanske egna idéer, ta gärna kontakt med oss då.

För alla volontäruppgifter finns det några grundläggande förväntningar. Det är viktigt för alla domkyrkoförsamlingens aktiva att visa gästfrihet, kunna lyssna och att möta alla besökare med respekt och öppenhet. Du blir både en representant för Lunds domkyrka och församling samt hela Svenska kyrkan. Vi söker dig som är intresserad av kyrkans arbete, tycker om människor och är öppen för en kristen tro.

Som ny volontär erbjuds du samtal med en handledare, introduktionskurs och fortbildning. Som volontärmedarbetare i församlingen är du försäkrad, och omfattas av samma tystnadsplikt som övriga medarbetare.

Värd vid verksamhet på engelska

I Domkyrkan firas det varje söndag kl. 17.00 en gudstjänst på engelska. Till dessa gudstjänster kommer människor från jordens alla hörn; Pakistan, Indien, Singapore, Kina, Iran. Kameroon, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, England, USA. Malaysia, Ryssland.

Diakoni

Gör en insats i Lunds domkyrkoförsamlings diakonala arbete. Här listas några exempel på uppdrag.

Pilgrimplats Liberiet

Pilgrimsplats Liberiet är stängt för en efterlängtad renovering. Renoveringen pågår hela 2016. Verksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler.

Domkyrkan och gudstjänstlivet

Vi söker dig som vill vara i Domkyrkan, varje, varannan eller kanske var fjärde vecka.

Internationellt

Vill du göra en insats i Svenska kyrkans internationella arbete?

Konfirmander

I de 24 äventyren, Lunds domkyrkoförsamlings konfirmandarbete finns många frivilliga ledare. Varje år ges en ledarutbildning där de får fördjupa sina kunskaper.

Vad har du för idé?

Du har möjlighet att samarbeta med Domkyrkoförsamlingen under din studietid, till exempel med examensarbeten, case, praktikplatser eller studiebesök.