Internationellt

Vill du göra en insats i Svenska kyrkans internationella arbete?

Förr hade vi i västvärlden ett enklare förhållningssätt till bistånd. Vi gav mat, kläder och andra förnödenheter till utsatta i världen. Och det gör vi fortfarande, där det behövs. Men vi har lärt oss att det som verkligen gör nytta är ett långsiktigt samarbete. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation genom till exempel mikrolån för att köpa en get, skapa bynätverk som tar hand om föräldralösa barn och attitydförändringsarbete kring hiv och aids. Vi arbetar också med demokratifrågor och påverkansarbete för en varaktig fred.

Arbetet är viktigt och roligt! Det finns två Hela världen kampanjer varje år – till Jul och i fastan. Arbetet innefattar såväl praktiska åtaganden som kreativt tänkande. Hela världen är Svenska kyrkans internationella arbete. Arbetet har fokus på snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, kamp för rättvisa och mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien.

För mer information, ta kontakt med Lars Jonvén, 046-71 88 82