Pilgrimsplats Liberiet

Vi söker dig som vill ge pilgrimsplats Liberiet lite av din tid.

Från och med den 13 november 2014 stängs Pilgrimsplatsen för en efterlängtad renovering. Renoveringen pågår sedan hela 2015. Verksamheten fortsätter som vanligt i nya lokaler. Pilgrimsbönerna är som tidigare i Domkyrkans krypta onsdag, torsdag och fredag kl 9.00-9.15. Bibelsamtalen efter pilgrimsbönen är i rummet Donatus i Domkyrkoforum.

Att vara pilgrimsvärd innebär att man bestämmer sig för att lägga till exempel två timmar varje eller varannan vecka för att hjälpa till. Vi kommer alltid att vara två värdar samtidigt. Oftast finns en präst eller diakon att tillgå för samtal.

Pilgrimsvärdens uppgifter är:

  • att vara närvarande och öppen för möjligheten till ett samtal med gästen eller låta henne vara ifred om det är det hon vill
  • att bevara rummet som ett rum för vila, samtal och stillhet
  • att hänvisa till informationen om pilgrimsliv, själv berätta om pilgrimstanken eller hänvisa till pilgrimsprästen.

Är du intresserad av att vara pilgrimsvärd under några timmar eller en hel dag, varannan vecka eller varje? Vi behöver dig!Hör av dig till prästen Anna Alebo 046-35 87 64 eller diakonen Maria Leijman, 046-35 87 46.