Andra våningsplanet

Domkyrkoforums andra våningsplan kommer att vara helt integrerat med Arkenhuset. Här kommer bl.a. samlingssalen Laurentiisalen finnas kvar tillsammans med kontorsutrymmen för Domkyrkoförsamlingens medarbetare.

Till Domkyrkoforums andra våning kommer man upp genom att använda det trapphus som redan idag finns i det s.k. Arkenhuset. Därifrån kan man antingen välja att gå in i Laurentiisalen, den samlingssal som redan idag finns, eller fortsätta in i den nybyggda delen. Laurentiisalen kommer att finnas kvar med samma användning som idag, dvs. en samlingssal för församlingens verksamhet.

Från entrétorget på bottenvåningen finns en öppning som skapar ett samband mellan ovanvåningen och bottenvåningen, kring öppningen finns dörrar till flertalet av de kontorsrum som är placerade längs med ovanvåningens ytterfasader. Knutet till kontorsrummen finns flera små samtals/grupprum i olika storlekar. I det befintliga Arkenhuset finns några kontorsrum samt kök och andra bakutrymmen för Laurentiisalen