Bygglovet klart!

Vid sitt sammanträde torsdagen den 10 juni beslutade Byggnadsnämnden i Lunds kommun att ge bygglov till uppförandet av Domkyrkoforum. Nu inväntar vi ett beslut från Länsstyrelsen rörande arkeologiska frågor. Under förutsättning att Länsstyrelsens beslut är positivt kan markarbetena på byggplatsen komma igång relativt snart.