Domkyrkoforum 20 okt

Arbetet med att bygga Domkyrkoforum vid Lunds domkyrka går framåt enligt tidsplanen.

Just nu befinner sig byggarbetarna mitt inne i arbetet med att konstruera en stålkonstruktion och att gjuta väggar för Domkyrkoforum. Målsättningen är att det nya huset ska vara tätt till årsskiftet. Domkyrkoforum byggs som en mötesplats för såväl Lundabor som tillfälliga besökare som en mötesplats för lärande, samtal och fördjupning i kristen tro utifrån Domkyrkan. Domkyrkoforum planeras att öppnas 1 söndagen  i advent 2011.