Entréer och det öppna torget

Tidigare i planeringsprocessen för Domkyrkoforum har man tänkt att byggnadens huvudentré ska vara vänd mot Kyrkogatan (till vänster på ritningen ovan) men med en ny planering är huvudentrén flyttad till husets nora sida, vänd mot Domkyrkan. Den lilla entrégata som planeras har samma sträckning som den medeltida processionsvägen Lilla Kyrkogatan som gick från Stortorget, rakt genom det s.k. Bankhuset, och upp till Domkyrkan. Genom att markera den gamla vägen i den nya byggnaden kopplas dåtid och nutid samman och dagens besökare till Domkyrkan får vandra den medeltida pilgrimsvägen. Mot Kyrkogatan kommer ett skärmtak att uppföras och även här kommer en entré att finnas.

Navet i Domkyrkoforum är entrétorget, en öppen yta som delvis kommer att vara byggd i dubbel höjd. På entrétorget finns en mötesplats med möjlighet till information om Domkyrkan i tillfälliga och/eller permanenta utställningar. Här finns också en informationsdisk och åtkomst till toaletter. Sommartid kan man öppna ut till den innergård som skapas mitt i det gamla Arkenhuset. På entrétorget planeras inget traditionellt café, det finns helt många sådana nära Domkyrkan. Däremot kommer det att vara möjligt för Domkyrkoforums besökare att ta en kopp kaffe, sitta ned en stund och samtala med andra besökare, läsa en tidning etc. Ambitionen är att entrétorget ska vara som ett vardagsrum för Domkyrkan.