Markarbeten igång

Nu är alla myndighetsbeslut klara och markarbetena för Domkyrkoforum vid Lunds domkyrka har kommit igång. Domkyrkoforum beräknas öppna för allmänheten 1 advent 2011.
– Vi är mycket glada över att alla nödvändiga beslut är fattade hos såväl kommunen som Länsstyrelsen så att arbetet med att bygga Domkyrkoforum kan komma igång säger ordföranden i Domkyrkorådets ekonomi- och fastighetsutskott Christer Larsson.
Under sommaren kommer ett arkeologiskt övervakat schaktningsarbete att genomföras på tomten där Domkyrkoforum ska uppföras. Själva byggstarten beräknas till sensommaren eller tidig höst.
– När Domkyrkoforum invigs den 1 advent 2011 kommer det nya huset att fungera som en plats för fördjupning, lärande och samtal med Domkyrkan och kristen tro i centrum säger domprost Håkan E Wilhelmsson. Det nya huset kommer att bli en plats både för Lundabor och tillfälliga besökare i staden