Scandvision gör film och webb

Med rörlig bild som en naturlig del av Domkyrkoforums interiör och genom en ny webplattform vill Lunds domkyrka kommunicera ett innehåll som speglar kyrkans betydelse idag.

Scandvision, ett Malmöbaserat kommunikationsbolag med fokus på film och digital produktion, har fått förtroendet att ta fram en bärande idé, koncept och innehåll. Såväl webbplatsen som de två filmer som ska produceras kommer att visa på kyrkans betydelse i samhället, de kyrkliga handlingarna och kyrkorummets nästan magiska atmosfär och dragningskraft.

Den nya webbplatsen kommer att lanseras kring årsskiftet 2010/2011 och filmerna kommer att premiärvisas i och med att Domkyrkoforum öppnar 1 advent 2011.