Från exteriör till interiör

Trots att mycket arbete återstår med Domkyrkoforums exteriör återstår kommer mer och mer av energin nu att läggas på interiörfrågor. Sedan en tid skapar Domkyrkan tillsammans med kommunikationsföretaget Scandvision två filmer som ska visas i Domkyrkoforum, stora delar av den fasta inredningen är redan ritad och inom kort kommer arkitekterna att börja ta fram förslag på den lösa inredningen som bord, stolar etc.

I och med årsskiftet kommer även renoveringsarbetet av det s.k. Arkenhuset att inledas. Magasinet (Lareuntisalen) är stängt fram till Domkyrkoforums invigning 1 advent 2011. Den entré som har lett upp till Laurentisalen kommer att förvandlas till Domkyrkoforums trapphus och bli en viktig kommunikationsyta för den som vill röra sig mellan Domkyrkoforums olika delar. Bokhandeln Arken kommer att vara kvar i samma försäljningslokaler som dock ska renoveras.