Intervju på Taizés hemsida

Nu finns en intervju med tre av oss som är med i förberedelsegruppen, Ingrid, Maria och Josefina,  på Taizés hemsida.