Dalai Lama till Domkyrkan 17 april

Söndagen den 17 april kl. 11.00 gästar Dalai Lama Lunds domkyrka. Han deltar i Domkyrkans ordinarie högmässa denna dag i vilken han kommer att hålla ett tal.

Denna gudstjänst är, liksom Domkyrkan övriga gudstjänster, öppen för allmänheten. Vi tillämpar inget biljettsystem utan ”först till kvarn” gäller, självklart tas ingen entréavgift ut.

Tillägg 29 mars:
Entré till Domkyrkan kommer denna dag endast att ske via västporten (dvs. Domkyrkans huvudingång). Utanför västporten kommer staket att finnas som markerar kövägen upp mot Lundagård. Domkyrkans portar öppnas kl. 09.30 och det kommer att finnas plats för 1100 personer i kyrkan. Inne i kyrkan kommer det att finnas flera värdar som visar dig som gudstjänstdeltagare till rätta. Vi ber alla att följa de anvisningar som dessa värdar ger. Av säkerhetsskäl får inga stolar flyttas. Det kommer inte att vara tillåtet att parkera bilar söder om Domkyrkan.

För dig som inte kan ta dig till Domkyrkan, eller som inte får plats inne i kyrkan, kommer gudstjänsten att direktsändas via Domkyrkans sida på Bambuser. Sändningen, som du även kan se i spelaren nedan, kommer även att vara möjligt att se i efterhand. Direktsändningen startar kl. 11.00 den 17 april, ev. behöver du ladda om denna sida i din webbläsare för att sändningen ska starta.

Gudstjänsten kommer att firas (i en något komprimerad form) enligt Svenska kyrkans ordning och Dalai Lama kommer i gudstjänsten att framföra ett fredsbudskap. Celebrant är biskop Antje Jackelén. Domkyrkans Renässansenseble sjunger under ledning av Tomas Willstedt.

Läs domprost Håkan E Wilhelmssons tankar inför besöket.