Kryptan 5: Brunnskaret

I kryptans norra del går en grävd vattenkälla i dagen. Kring källan har Adam van Düren år 1513-1514 skapat ett brunnskar med satiriska motiv och texter på plattyska.

På den östra hällen avbildas en kung och en köpman. På kungens skriftrulle står det: ”äran går över alla ting”, varpå köpmannen säger: ”Nej, säger penningen där jag vänder mig, där är det slut med kärleken”.

På den södra hällen avbildas en borgarhustru som biktar sig inför en munk. Här finns texten: ”mången ger en annan ett gott råd, fastän han själv icke följer detsamma”.

På den västra hällen avbildas en fastkedjad jättelus som biter ett får i nacken. Texten lyder: ”den hungrige lusen biter fåret, det är visst. Gud hjälpte fåret, som är skorvigt och icke kan klia sig, därutöver må väl den hungrige lusen glädjas”.