Mer fakta: Nyckelårtal

Lunds domkyrka har historia som sträcker sig längre tillbaka i tiden är de flesta andra byggnader i Norden. Här har några nyckelårtal ur denna historia samlats.

ca. 1050 Lunds domkyrkas föregångare uppförs.
21 maj 1085 Knut den heliges gåvobrev. Domkyrkans äldsta delar
1103 eller 1104 Lund bli ärkebiskopssäte över Norden. Förste ärkebiskopen hette Ascer.
30 juni 1123 Kryptans högaltare invigs
1 september 1145 Domkyrkans högaltare invigs
1234 Svår eldsvåda. Domkyrkans äldsta kvarvarande inventarier anskaffas.
Ca 1350-1375 Korstolarna tillverkas
1398 Altarskåpet doneras till Domkyrkan av fru Ida till Gladsax.
Ca 1424 Det astronomiska uret tillverkas.
Slutet av 1400-talet Den sjuarmade ljusstaken tillverkas.
ca. 1510-1527 Domkyrkan restaureras av Adam van Düren.
1519 Birger Gunnarsen, Lunds siste vigde ärkebiskop avlider.
1536 Reformationen genomförs i Danmark.
1592 Predikstolen uppförs
1658 Skåne blir svenskt i och med freden i Roskilde.
28 januari 1668 Lunds universitet invigs i Domkyrkan.
1700-talets slut Vissa skulpturer, bland annat ”Finnkolonnen”, vanställs.
1832-1859 Domkyrkan restaureras av CG Brunius.
1860-1880 Domkyrkan restaureras av Helgo Zettervall.
1923 Det restaurerade astronomiska uret återinvigs.
1925-1927 Absidens mosaik utförs av Joakim Skovgaard
1930 Emanuel Vigeland utför absidens och transeptens glasmålningar
1934 Byggs den stora orgeln av Marcussen & Søn
1954-1963 Domkyrkan restaureras av Eiler Græbe
1990 Mittskeppets altarplats skapas
2011 Domkyrkoforum invigs