Iphone-App om Lunds domkyrka

Ett företag har fristående från Lunds domkyrkoförsamling utarbetat en Iphone-App om Lunds domkyrka. Appen, som består av en grundläggande rundvandring i kyrkorummet, kan laddas hem från AppStore.

Den nya applikationen till Iphone har utarbetats av ett företag utan samverkan med Lunds domkyrkoförsamling. Trots det ger appen en god grund för en besökare till Lunds domkyrka, även om den naturligtvis kan utvecklas. Förutom svenska så innehåller appen en översättning av texten på både engelska och tyska. Sök efter ”Lund dom” i AppStore för att ladda ned appen som kostar 15 kronor.

Lunds domkyrkoförsamling kommer att söka kontakt med företaget bakom appen för att ett eventuellt samarbete kring appens innehåll och upplägg.