Lediga tjänster: Informationsassistent och bitr projektledare

Lunds domkyrkoförsamling ledigförklarar två 50 % tjänster, vilka med fördel kan kombineras.  INFORMATIONSASSISTENT, deltid 50 %, ref 13/2011 samt BITR PROJEKTLEDARE, deltid 50 % t o m 2013-12-31, ref nr:  16/2011.

Tjänsten, som informationsassistent,  är en fast 50 % tjänst och har fokus på kommunikationsfrågor. Du är redaktör för och formger vår kvartalstidning Finn, svarar för löpande produktion av t ex foldrar, affischer och annonser samt deltar i vårt mass-mediearbete och i uppgiften att uppdatera vår hemsida och närvaro i sociala medier. Du arbetar nära församlingens informatör.

Fram till den 31 december 2013 driver Svenska kyrkan i Lund genom Domkyrkoförsamlingen ett projekt riktat mot studenter i åldersgruppen 20 – 25 år. Syftet är att finna nya former och arenor för kyrkan att möta målgruppen och stärka målgruppens relation till Svenska kyrkan. Tillsammans med projektledare och andra medarbetare ansvarar du för att driva detta projekt. Du har ett särskilt fokus på kommunikationsfrågor men deltar i hela arbetets bredd.

Vi söker dig som har en adekvat utbildning, har goda kunskaper i InDesign, Photoshop och Officepaketet, vana att publicera i WordPressmiljö samt är en god skribent och fotograf. Vi ser gärna att du har en nära relation till Svenska kyrkans arbete. Intervjuer äger rum den 28 juni. Ta med arbetsprover till en ev. intervju.

Mer information erhålls av domprost Håkan E Wilhelmsson, tel 046 – 35 87 40, Studentpräst/projektledare Josefin G Andersson, tel 046 – 35 87 47 eller informatör Rickard Bonnevier, tel 046 – 35 87 41.

Under hösten 2011 kommer församlingens medarbetare att flytta in i det helt nybyggda Domkyrkoforum, invid Lunds domkyrka.

Ansökan, märkt med ref.nr, skall vara Kyrkoförvaltningen, Box 1096, 221 04 Lund, tillhanda senast 2011-06-22.