Tävling: Ditt SMS på Domkyrkoforums fasad

Domkyrkorådet i Lund, som just nu uppför Domkyrkoforum vid Lunds domkyrka, utlyser en SMS-tävling där den vinnande texten kommer att pryda ett av Domkyrkoforums fönster.

På Domkyrkoforum finns ett antal glaspartier i marknivå. På dessa kommer texter, skrivna under en period av nästan 3000 år, att finnas. Exakt vilka texter som kommer att publiceras bestämmas tidigt i höst.
– Syftet med texterna är att säga något väsentligt om just denna plats, om Domkyrkan och kristen tro men samtidigt varna fotgängare så att de inte krockar med glasrutan säger Rickard Bonnevier, informatör i Lunds domkyrkoförsamling.

För att ta fram texten till ett av dessa fönster utlyser Domkyrkorådet en tävling. Bidrag, som kan skickas in via SMS, e-post eller vykort, ska handla om livet här och nu 2011. Vinnaren kommer att offentliggöras under hösten. Förstapriset är att få sin text publicerad på en av Domkyrkoforums dörrar samt ett bokpaket. Juryn kan även uppmärksamma ett eller flera andra bidrag vilka får ett bokpaket i pris.

Bidrag kan skickas som ett SMS till 0730-123 133, e-post: tavling@lundsdomkyrka.se eller på ett vykort till Rickard Bonnevier, Lunds domkyrkoförsamling, Box 1004, 221 02 Lund. Glöm inte att uppge ditt namn och telefonnummer. Sista dag för att skicka in ett bidrag är fredagen den 2 september.

Juryn består av:
Antje Jackelén, biskop, ordförande
Håkan E Wilhelmsson, domprost
Christer Larsson, ordförande i Domkyrkorådets ekonomi- och fastighetsutskott
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan

Tävlingsregler:
Tävlingsbidraget får vara max 160 tecken långt.
Texten ska handla om livet här och nu 2011.
Texten ska vara nyskriven, dvs. citat är ej tillåtna.
Texten ska vara skriven på svenska eller engelska.
Förkortningar och vedertagna uttryck i SMS-kommunikation är tillåtna.
Domkyrkorådet får utan ersättning till deltagarna rätt att publicera samtliga tävlingsbidrag.
Domkyrkorådet får utan ersättning till vinnare publicera tävlingsbidraget på ett glasparti på Domkyrkoforum.
Juryns beslut kan inte överklagas.