Helt nya målningar av Hertha Hanson visas i Domkyrkans krypta

I sommarens utställning Kapillärerna arbetar konstnären med frågor om gränser, om tid och förändring.

Välkommen till pressvisning torsdagen den 16 juni kl 10.00 i Domkyrkans krypta.

– De aldrig tidigare visade målningarna är placerade mot de gamla stenväggarna i kryptan, berättar domkyrkokaplan Lena Sjöstrand. Verken berättar om levande kroppar, om de inre organen som arbetar.

Det är totalt sju målningar, i större och mindre storlek, som visas i utställningen. Verken är utspridda i kryptan och betraktaren möter dem en och en när han eller hon går runt.

– Avtrycken i kryptan av människor som levt före oss möter den samtida konstnärens verk och väcker frågor om tid, förändring och gränsen mellan liv och död, säger Lena Sjöstrand. Hertha Hansons arbete kretsar ofta kring gränser, gränser kring jaget och kroppen och hur dessa möter omvärlden och förändras över tid.

Hertha Hanson bor och arbetar i Malmö. Hon är född 1980 i Lund, gick ut Konsthögskolan i Malmö för två år sedan och har sedan dess medverkat i diverse grupputställningar bland annat i Lunds konsthall och på Malmö konstmuseum. Hanson hade även en separat utställning på Galleri Lilith Waltenberg våren 2010.

Invigning ”Kapillärerna”
Datum: lördag 18 juni
Tid: Kl 10.30 (efter lördagskonserten kl 10.00).
Samtal mellan Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan och Hertha Hanson, konstnär
Plats: Lunds domkyrkas krypta
Utställningsperiod: 18 juni-21 augusti
Pressbilder: Kontakta Josefine Bladh, 046-35 87 38, josefine.bladh@svenskakyrkan.se

Mer information:
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, tel: 046-35 88 81