Mässa på World Suicide Prevention Day

Den 10 september varje år uppmärksammas World Suicide Prevention Day, en dag då olika åtgärder för att förhindra självmord särskilt uppmärksammas. Under dagen äger olika aktiviteter rum över hela världen. I Lunds domkyrka uppmärksammas dagen med en mässa med ljuständning kl. 17.00. Talar gör psykiatern Susanne Ringskog-Vagnhammar som vill förbättra den psykiatriska vården och skapa en bättre självmordsprevention. Medverkar gör också representanter från SPES, riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandesStöd. Präst är Bernt Eriksson.